juni 26, 2023

Videoeksempler

Observation hydranter

Afsæt manuel observation ud fra kort

MOBILE: Afsæt hydranter manuelt ud fra kortet

MOBILE: Afsæt areal manuel med tegnefunktion