maj 10, 2022

Kom godt i gang med CropManager

Denne vejledningen beskriver hvordan du kommer nemt i gang med CropManager i Næsgaard MARK.

Hvis du ønsker at læse mere om hvordan de enkelte modeller virker i CropManager skal du læse denne vejledning


Denne vejledning viser hvordan du kommer i gang med at lave et tildelingskort på baggrund af din gødningsplan.

Før du går i gang skal du sørge for at der er oprettet planlagt gødning for den eller de marker, hvor du ønsker at lave en graduering tildeling.

I eksemplet vist til højre er der tildeling en N 28 4s til fire vinterhvede marker.


Åben vinduet CropManager ved at trykke på ikonet for CropManager


Vælg den type tildelingskort du ønsker at oprette.

I dette tilfælde vælger jeg Gødskning


Vælg den gødningstype/behandling hvor du ønsker at lave et gradueret tildelingskort.

I dette tilfælde vælger jeg en N28 S4


CropManager udarbejder nu et gradueret tildelingskort på baggrund af de informationer der står i din gødningsplan og ud fra biomassekort.


Tryk på knappen Download for at udlæse kortnene til USB-nøgle

Vælg den filtype der passer til din traktorcomputer

Husk at filer udlæst fra CropManager altid er pakket som en Zipfil og skal derfor pakkes ud før den ligges på en USB-nøgle