marts 4, 2016

Ortofoto

Ortofoto er et målfast luftfoto af din bedrift, som du kan benytte til at planlægge og udføre dit arbejde i marken.

Ortofoto er godkendt til brug for indberetning af markkort til f.eks. EHA-støtteansøgninger og velegnet som baggrundskort i dit Næsgaard MARKKORT eller andre kortprogrammer.

Her kan du se forskellen mellem Ortofoto fra 2020 og 1954


MED ORTOFOTO KAN DU NEMT:

 • Opmåle marker eller andre områder
 • Indtegne markskel, forager og marker
 • Beregne arealer.

Ortofoto leveret af os har en høj opløsning og er identiske med de Ortofoto, som Landbrugsstyrelsen også anvender i forbindelse med din hektarstøtteansøgning.

VI KAN LEVERE ORTOFOTO OPTAGET I: 

 • 1954
 • 1995
 • 1999
 • 2001
 • 2002
 • 2004
 • 2006
 • 2008
 • 2010
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Ortofoto bliver leveret som en onlineservice i Næsgaard Markkort.

PRISER

BedriftsstørrelseOpstartPris pr. år
0 – 50 ha525,-985,-
51 – 100 ha525,-1.450,-
101 – 200 ha525,-2.150,-
201 – 400 ha525,-3.180,-
401 – 800 ha525,-4.530,-
801 – ha525,-4.530
+ 500 pr. 400 ha965,-