oktober 4, 2023

Tildelingslag i CropManager (CM)

Generelt


Zoomfunktioner er uundværlige. Mus med hjul kan alternativt benyttes


Via Tildelingslag kan du graduere/omfordele markbladets opgaver inden for såning, gødskning og plantebeskyttelse. De fleste modeller anvender biomassemålinger fra satellitbilleder. Det mest anvendte biomasseindeks er NDRE, og i mindre omfang bruges NDVI. Du bør altid forholde dig til, om den modelberegnede tildeling stemmer overens med din viden om markens historie, afgrødens tilstand og maskinen der skal udføre opgaven.


Første gang du anvender CM skal du sikre dig, at markkortet i Næsgaard KORT er valgt som aktivt. Det gælder også i forudgående år.

Høståret vælges i Næsgaard.

Åben nu CM med ikonet fra den øverste vandrette menu i Næsgaard MARK


Du vil nu få et kort over årets marker præsenteret på skærmen.


Når du vælger fanen Tildelingslag får du mulighed for at tilgå opgaver inden for emnerne Såning, Gødskning og Plantebeskyttelse


Eksempel: Emnet Gødskning, her præsenteres man for alle mulige opgavetyper med planlagte behandlinger.


Kort-menuen kan også være indgang til Tildelingslag

Klik på en mark på kortet. Da præsenteres man for samtlige planlagte behandlinger.


Markplanikonet bringer dig tilbage til Opgavetype oversigten


Eksempel på en opgave:

Opgavetype: Gødskning

Dato: 21-09-2023

Produkt: 18-20-0

Afgrøde: Hvede


Nu vises samtlige marker der svarer til denne opgave beskrivelse


Nu vælges Tildelingsmodel og bedst egnede dato til beskrivelse af biomassen, mark for mark.


Efter valgt model og dato kan der laves justeringer ud fra tolkning og kendskab til markens historik.


Info ikonet viser farvenuancerne værdi. Her vist i kg N


Justering kan ske, enten med Fastholdt totalmængde eller med Justeret totalmængde

Vælges Juster totalmængde vil markbladet opdateres til den tilførte værdi. Er der oprettet basislag vil disse lag være de gældende.


Vælges Juster totalmængde vil markbladet opdateres til den tilførte værdi. Er der oprettet basislag vil disse lag være de gældende.


Efter eventuelle mængdejusteringer trykkes på beregn for at få gemt justeringerne. Ikonet øverst i menuen skifter fra Kladde til Beregnet.


Du er klar til at sende tildelings data til maskine.


Overfør til en maskine når du er tilfreds med tildelingen. Det kan ske ved download af filpakker til overførsel via USB-stick eller lignende. Eller det kan endnu nemmere ske ved at sende opgavepakken direkte til nogle maskinfabrikater eller via Agrirouter.