september 15, 2017

Mobilen styrer høsten effektivt!

Ved Sorø på Sjælland ligger ’Sorø St. Ladegård’, hvor ejer Lars Nobel har 500 hektar med hvede, byg, raps og græsfrø at holde øje med.

I år er der særligt styr på samtlige høstdata hele høstsæsonen igennem. Et godt og hurtigt overblik fra start til slut optimerer tid og ressourcer.

På Sorø St. Ladegård er det slut med utydelige papiroptegnelser og ubrugelige skøn under og efter høsten. Lars Nobel og tre af hans medarbejdere har nemlig brugt en ny Lagerstyrings-app, hvor de kan registrere alle data på mobilen ’on location’ – f.eks. ude i marken eller ved indvejning. Derudover kan de via app’en hente og se de indtastede data hvor som helst og når som helst.

Et godt og brugbart overblik er ifølge Lars Nobel, hvad han og hans medarbejdere har opnået ved at bruge det sidste nye modul i Næsgaard MOBILE ’Afgrødelager’. En app til smartphone og tablet, som letter og effektiviserer lagerstyringen på bedriften. ’Det er klart en stor fordel for os at kunne indtaste og gemme vores data i ét og samme system og ydermere direkte på mobilen,’ fortæller Lars Nobel og fortsætter, ’med mobilen ved hånden kan vi registrere, mens vi sidder på traktoren eller majstærskeren og skal ikke først hjem på kontoret, hvor opfølgning og efterregning kan være svært ud fra hukommelse og papirlapper’.

Lagerstyring i dagligdagen

Med Næsgaard MOBILE app’en kan landmanden indtaste og registrere afgrøder på forskellige niveauer. Når afgrøderne køres ind fra marken, kan han indtaste den eksakte mængde ved indvejning, hvilken mark de kommer fra, og hvilket lager de bliver opbevaret på, f.eks. byglager, hvedelager eller frøgræs. Disse er oprettet i systemet. Der er også mulighed for selv oprette et lager, som er særlig relevant for den enkelte bedrift, ligesom der kan oprettes eksterne lagre.

Lars og hans medarbejdere taster på hver deres smartphone data ind i programmet. På den måde optimeres også videndelingen på bedriften. ’Vi ved alle hvor meget, og hvilke marker der er høstet samt hvilke afgrøder, der ligger på de forskellige lagre’, understreger Lars Nobel, som har amerikanersiloer placeret 2 forskellige steder. Tidligere var det kun bedriftens forvalter, der brugte Næsgaard MOBILE app’en men med denne nye mulighed for lagerstyring er det blevet hele holdet.

Den nemme brugerflade

Der er sørget for en nem og enkel brugerflade, som opfylder de praktiske behov, der opleves ude på de forskellige bedrifter. ’Det tager kun 5 minutter at lære programmet at kende, det er meget brugervenligt, hvilket også har betydning, når vi står og skal høste, og hvor tid er penge’, pointerer Lars Nobel.

Programmet vil løbende være under videreudvikling, så det forbliver et optimalt og tidsvarende produkt og effektiviserer det daglige arbejde på bedriften på bedste vis.

’Arbejdsgangen er simpelt hen blevet lettere, vi sparer tid og opfølgningen efter høsten er meget nemmere at gå til med de allerede indtastede tal i systemet’, sammenfatter Lars Nobel.

 

Næsgaard MOBLE ’Afgrødelager’ er udviklet af virksomheden Datalogisk på Falster og blev lanceret i juli 2017.