maj 16, 2023

Tag Analyse- og Udbyttekort med i Marken


Generelt

Vil du have jordbundsanalysetal, tildelingskort eller udbyttekort vist på MOBILE, er eneste forudsætning, at de nødvendige data er indlæst og beregnet i NæsgaardKORT .

Vælg Fanen Kort.


Analyser

Markér en Mark på kortet og et panel med ikoner bliver synligt. Klik på ikonet med Kolben.OBS! Hvis er der ikke er tilknyttet analyser i NæsgaardKORT fra dette år eller tidligere fås Besked om dette. For hjælp til at indlæse analyser og udarbejedelse af tildelingskort, følg dette link: Kort-Fra analyse til tildelingskort.

Forskellige Analysetal kan vælges enkeltvis for den pågældende mark i menuen over farveskalaen.

I dette eksempel er anvendt inverse distance for gridningsformel. Ønsker man analyser beregnet og vist efter anden gridningsformel, niveau-inddeling og farveskala, skal kortet tilgås i PC-versionen.

Udbyttekort

For at få vist udbyttekort, markér en mark på kortet og vælg Mejetærskeren fra panelet med ikoner.

Vil du have udbyttekort vist på MOBILE, er eneste forudsætning, at de nødvendige data er indlæst og beregnet i NæsgaardKORT . Finder der ikke beregnede udbyttedata i på PC-versionen fås denne besked.

Nu vises det nyeste Udbyttekort med udbytte i tons/ha og Fugtighed for marken. Ældre udbyttekort vises med dobbeltpil til venstre.

For at få yderligere data for marken, gå da tilbage til det ønskede høstår via Hovedmenu/Marker og skift Høstår.