august 18, 2023

Arbejdssedler


Generelt


Arbejdssedler åbnes fra
Markbladet. Tryk på knappen
Arbejdssedler

Modulet arbejdssedler er et tillægsmodul, der kan tilkøbes Næsgaard Mark og som yderligere kan suppleres med dataudveksling til Modulet John Deere.


Arbejdssedler på flere bedrifter


Ønsker du at benytte samme
sæt arbejdssedler på flere
bedrifter, skal bedrifterne
tilhøre samme Kartotekssæt
og være i samme Partnerskab.


Se separat vejledning for kartotekssæt mv.

Opret en arbejdsseddel


Oprettelse af Arbejdssedler (job) foregår fra din PC version. De kan administreres fra både din pc og fra din MOBILE løsning. Dvs. du fra din Smartphone (med adgang) kan ændre tildelt person og lave justeringer og opdatere Markbladet i forhold til faktiske forhold og selvfølgelig fra ændre Status, Planlagt/Udført.

Arbejdssedlerne oprettes og nummereres fortløbende, her vist jobnr 18, navngivet Spildkorn (vinterraps), Lad teksten være kort og klar.

Navn, gruppe og type af arbejdsseddel


Udfyld oplysningerne på
arbejdssedlen. Igen, feltet Navn udfyldes med en sigende tekst, og i feltet gruppe indtastes en tekst eller der vælges blandt de
oprettede grupper. I feltet Udskrift vælges om arbejdssedlen er af typen Sprøjteseddel (med
blandeoplysninger til planteværn) eller en almindelig arbejdsseddel.


Datoer


I Planlagt angives datoen
arbejdssedlen planlægges
udført. Udfyldes automatisk
med 1. april i høståret. I Tildelt angives datoen, hvor arbejdssedlen tildeles. Udfyldes automatisk med dags dato ved statusændring til Tildel. I Udført angives datoen hvor behandlingerne i arbejdssedlen udføres. Feltet udfyldes automatisk med dags dato når behandlingsstatus sættes til Udført.


Arealoplysninger


Når der er behandlinger tilknyttet arbejdssedlen sammentælles Planlagt areal og Udført areal


Sprøjteoplysninger


Hvis arbejdssedlen er af typen
Sprøjteseddel, udfyldes feltet liter vand i tanken med sprøjtesystemets tankkapacitet og liter vand pr. ha. med ønsket vandmængde pr. ha. Felterne udfyldes som standard med seneste indtastning. Oplysningerne anvendes til at
beregne de totalmængder af vand og middel, der skal udbringes på det planlagte areal.


Feltet Antal tanke viser hvor
mange fyldte sprøjtesystemer
der skal anvendes til sprøjtesedlen. Når arbejdssedlen er tilknyttet et antal behandlinger, er det muligt at taste i feltet, for at
angive et ønsket antal tanke. Når der tastes i feltet, ændres feltet l vand pr. ha.

Notegrupper


Der markeres i de grupper af
behandlingsnotefelter der ønskes med på udskriften. Udfyldte notefelter kommer altid med på udskriften. Er der markeret i feltet Vis ikke kommentar bliver behandlingskommentarer
undertrykt på arbejdssedlen.

Tilknyt arbejdssedlen til oprettede Behandlinger i Markbladet


I markbladet vælges den
ønskede arbejdsseddel i
kolonnen Jobnr.


Tilret behandlinger på arbejdssedlen

I fanen Arbejdssedler kan man via Vælg Arbejdsseddel få fgrænset filtrat af Markbladet, så kun arbejdsopgaver knyttet til Arbejdssedlen med -jobnavn Såning Vårbyg vises.

Eksemplet viser arbejdsopgaven knyttet til 4 vårbygmarker med forskellige sorter og planlagt med Per12 som medarbejder.


I Bunden af skærmbilledet i fanen Sammentælling er det muligt at lave en justering totaler og status kan ændres fra planlagt til udført.
Udskrift af arbejdssedler


Marker én eller flere arbejdssedler i og tryk på knappen Udskriv for at udskrive arbejdssedlen på
printeren. Klik alternativt på pilen ved knappen og vælg Vis udskrift

Eller klik på overfør til John deere hvis din John deere skal dataudveksle med Næsgaard (se Vejledning om John deere)

For hver mark, her mark 8-0 er der på sprøjtesedlen angivet, hvor
meget af hvert middel der skal anvendes til en fuld tank, Mgd/tank), pr. 100 liter af blandingen og i alt (Også beregnet i antal fuldt tanke, der er nødvendige til den aktuelle markbehandling (0,68).
Der er også mulighed for selv
at notere de forbrugte mængder.Sæt status tildelt

Når arbejdssedlen er udskrevet spørges, om status på arbejdssedlen ønskes sat
til Tildelt.
Svar Ja hvis arbejdssedlen er
korrekt udskrevet. Datoen
Udskrevet udfyldes med
dags dato.


Udfør Arbejdsseddel


Når arbejdssedlen er udført,
vælges den i dialogen og der
klikkes på knappen Vælg
arbejdsseddel.

Herved afgrænses markbladet
på behandlingerne i arbejdssedlen.Funktioner og afgrænsning

Vis arbejdssedler for en bedrift ad gangen eller for et partnerskab


Vis og rediger arbejdssedler
for en bedrift/partnerskab ad
gangen via Valg og drop-down boksen.


Afgræns via Gruppe


Via drop-down boksen
Gruppe er det muligt at vise
et udvalg af arbejdssedlerne.


Afgræns på Status


Via drop-down boksen Status
er det muligt at vise et udvalg
af arbejdssedlerne.


Søg på Jobnummer og vælg arbejdsseddel


I feltet Søg jobnr. tastes et jobnr. og klik på knappen. Herefter er arbejdssedlen med det søgte jobnr. valgt, og de tilknyttede behandlinger kan ses ved at klikke på knappen Vælg arbejdsseddelTips til Arbejdssedler


Når arbejdssedlen er oprettet,
kan man med fordel afgrænse
markbladet via filterfunktionerne for at sætte jobnr. på behandlingerne.
Eksempel: En arbejdsseddel
skal anvendes til udkørsel af
gylle i vinterhvede. Via funktionen Udvælg marker afgrænses på
vinterhvedemarker.Se endvidere vejledning om markblad – generelt

Vigtigt om brug af Arbejdssedler


Se endvidere vejledning om markblad – generelt


Det er kun arbejdssedler med status Planlagt der kan vælges
på en behandling. Når en arbejdsseddel slettes i oversigten bliver de tilknyttede behandlinger ikke slettet, men jobnr. bliver fjernet fra
behandlingen. Arbejdssedlerne oprettes per høstår.