marts 4, 2016

Næsgaard TID

Er det vigtigt for dig at vide, hvordan du og dine medarbejdere bruger tid og ressourcer? Så er Næsgaard TID det rette valg.

Med Næsgaard TID kan du få et hurtigt overblik over omkostningsniveauet på forskellige områder på bedriften. Denne viden er nøglen til at gennemføre effektiviseringer eller udlicitere urentable opgaver.

Du har mulighed for at eksportere data direkte til dit økonomistyringssystem.

FACILITETER I NÆSGAARD TID:

 • Registrering

  Registrering af tidsforbrug foretages på mobilen af medarbejderen selv. Der er også mulighed for egenkontrol af, at de indtastede data er korrekte.

 • Lønafregning

  Med Næsgaard TID er det let for dine medarbejdere at registrere deres arbejdstid, således kan de altid se deres normaltid og overarbejde. Og når dere laves løn, er det nemt at trække en rapport i Næsgaard TID med den enkelte medarbejders tidsforbrug.

 • Intern afregning

  Ved maskinsamarbejder kan du lave udskrifter, der viser, hvor meget hver enkelt part har brugt udstyret. Dermed har du også et præcist grundlag for din interne afregning.

 • Faktureringsgrundlag

  Udfører du maskinarbejde, kan du beregne din kostpris på den enkelte opgave på den enkelte kunde. Det betyder, at du løbende kan kontrollere, om dine faktureringspriser er korrekte.

 • Rapporter

  Når registreringerne er lavet i Næsgaard TID, kan du udskrive data med forskellige indgangsvinkler. Dermed kan du se det samlede time- og maskinforbrug på et bestemt sted, en aktivitet eller en kunde. 

KOM VIDERE MED NÆSGAARD TID: 

Hvis du vil vide mere om programmet, så skriv til os på mail@datalogisk.dk, eller ring til os på 7020 3311.