juni 15, 2023

Ajourfør Næsgaard MARK fra IMK-fil


Indlæs arealer fra IMK-fil til opdatering af Markplan ud fra Ajourført Ansøgning


Formål

Formålet med funktionen er, at ajourføre en eksisterende markplan med oplysninger fra IMK, typisk årets færdigjusterede Ansøgning .

Forudsætninger

For at kunne overføre arealer fra IMK til markplanen er det vigtigt, at markplanerne i Næsgaard Mark og Markkortet i IMK er ens hvad angår markkoder.

Dette er typisk tilfældet, når marker og markkort oprindeligt er lagt op i Tast selv fra Næsgaardprogrammet.

Oplysninger, der er angivet via funktionen Flere blokke i Næsgaard Mark bliver også overført.

Hvilke oplysninger overføres

Der overføres oplysninger om markens areal GLM-areal og bloknummer. Det er valgfrit om markens Randzone areal ønskes overført.

Udlæs markkort fra IMK


Åbn Tast selv-service på www.lbst.dk, Landbrugsstyrelsens hjemmeside og vælg fanen Markkort.

På oversigten Vælg Markkort Markkort og Typen Fælleskema denne indeholder bloknumre, GLM-arealer og § 3 randzoner. Vælg Kort markeres det ønskede kort. Klik på Eksporter valgt i bunden af dialogen.

Følg vejledningen på skærmen og gem filen et sted på din harddisk, hvor du let kan finde den.

I Tast selv selvbetjening vælges menuen Markkort
Vælg det ajourførte markkort du vil benytte til opdatering i Næsgaard

Indlæs markkortfil i Næsgaard MARK


I Næsgaard MARK vælges menuen Markplan/Marker/ Kortarealer

Næsgaard Markplan, skærmbilledet viser sti til Kortarealer
Kortarealer ses i undermenuen Markplan/Marker

Vælg funktionen Importer arealer fra IMK, find og åbn den fil du har eksporteret fra Tast selv- service.

En Næsgaard MARK facilitet, der let sikrer at vi har samme kortarealer i programmet som i IMK
Menuen “Importer arealer fra IMP” åbner stifinder, hvor du finder filen.

Herefter skal du vælge, om også randzonearealer ønskes indlæst. Herefter er arealerne overført til en midlertidig database, Næsgaard markdatabase. Arealerne og bloknumre ses i kolonnerne, der er samlet i båndet Kortdata til højre for båndet Markarealer.

Næsgaard spørger om al arealinfo skal importeres.
Du bliver gjort opmærksom på randzonearealer kan undlades opdateret.

Opdater arealerne i Næsgaard MARK

For at overføre de nu indlæste oplysninger (arealer og bloknumre etc.) markeres følgende Markerne. Alle marker markeres med genvejen Ctrl+a, ellers peges specifikke marker ud med Ctrl tasten nede.

Næsgaard MARK giver mulighed for delvis import.
Menuen Overfør arealer overskriver Markplanarealerne på de markerede marker

Vælg funktionen Overfør arealer Når overførslen er afsluttet, vises en meddelelse om, hvilke marker der er blevet ajourført.


Meddelelse gives når overførslen er sket.