maj 11, 2023

Ajourfør Næsgaard MARK fra IMK-fil


Indlæs arealer fra IMK-fil til opdatering af Markplan ud fra Ajourført Ansøgning


Formål

Formålet med funktionen er, at ajourføre en eksisterende markplan med oplysninger fra IMK, typisk årets færdigjusterede Ansøgning .

Forudsætninger

For at kunne overføre arealer fra IMK til markplanen er det vigtigt, at markplanerne i Næsgaard Mark og Markkortet i IMK er ens hvad angår markkoder.

Dette er typisk tilfældet, når marker og markkort oprindeligt er lagt op i Tast selv fra Næsgaardprogrammet.

Oplysninger, der er angivet via funktionen Flere blokke i Næsgaard Mark bliver også overført.

Hvilke oplysninger overføres

Der overføres oplysninger om markens areal GLM-areal og bloknummer. Det er valgfrit om markens Randzone areal ønskes overført.

Udlæs markkort fra IMK


Åbn Tast selv-service på www.lbst.dk, Landbrugsstyrelsens hjemmeside og vælg fanen Markkort.

På oversigten Vælg Markkort Markkort og Typen Fælleskema denne indeholder bloknumre, GLM-arealer og § 3 randzoner. Vælg Kort markeres det ønskede kort. Klik på Eksporter valgt i bunden af idalogen.

Følg vejledningen på skærmen og gem filen et sted på din harddisk, hvor du let kan finde den.


Indlæs markkortfil i Næsgaard MARK


I Næsgaard MARK vælges menuen Markplan/Marker/ Kortarealer


Vælg funktionen Importer arealer fra IMK, find og åbn den fil du har eksporteret fra Tast selv- service.


Herefter skal du vælge, om også randzonearealer ønskes indlæst. Herefter er arealerne overført til en midlertidig database, Næsgaard markdatabase. Arealerne og bloknumre ses i kolonnerne, der er samlet i båndet Kortdata til højre for båndet Markarelaer.

Opdater arealerne i Næsgaard MARK

For at overføre de nu indlæste oplysninger (arealer og bloknumre etc.) markeres følgende Markerne. Alle marker markeres med genvejen Ctrl+a, ellers peges specifikke marker ud med Ctrl tasten nede.


Vælg funktionen Overfør arealer

Når overførslen er afsluttet, vises en meddelelse om, hvilke marker der er blevet ajourført.