september 8, 2020

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan håndteres målrettede efterafgrøder i Næsgaard Mark?

Målrettede efterafgrøder håndteres ved at påføre afgrøden på hver mark. Det gælder både målrettede efterafgrøder, målrettede mellemafgrøder samt øvrige alternativer til målrettede efterafgrøder.
Undtagelsen er dog tidlig såning der ikke er en afgrøde i sig selv og kun kan påføres på fanen Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder> i båndet Målrettede efterafgrøder.

Tilføjer du målrettede efterafgrøder eller alternativer inden 1. maj vil det udløse at der blive ansøgt om tilskud til målrettede efterafgrøder ved eksport til fællesskema.
Målrettede efterafgrøder 2021, Mulighed for ansøgning og behov

Hvor ser jeg mit behov for målrettede efterafgrøder?

Du kan se dit behov for udlæg i ID15 fanen. I foråret en procentsats for hvad der forventes indenfor kystvandsoplandet. Senere et obligatorisk krav hvis ikke der har været ansøgninger nok.
Husk at har du ansøgt om tilsagn, kan de målrettede efterafgrøder ikke flyttes til et andet ID15 område, men de kan flyttes til en anden mark i samme ID15.
Røde tal indikerer at der mangler målrettede efterafgrøder, enten som obligatorisk krav eller indenfor et ID15 område, hvis man har flyttet sine efterafgrøder mellem marker og nu ikke mere opfylder sit tilsagn.

Hvordan håndteres tidligt såning af vintersæd?

Tidlig såning som alternativ til pligtige efterafgrøder i efterår 2020 angives i fanen Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder> i det høstår, hvor afgrøden sås tidligt. Ønsker du at angive at du sår tidligt i efteråret 2020, så skal det altså registreres i markplanen 2021.
Ved eksport til gødningskvote og efterafgrødeskemaet 2020 henter vi således denne oplysning fra markplanen 2021.

Tidlig såning som alternativ til Målretterede efterafgrøder i efterår 2020, angives i båndet Målrettede efterafgrøder i 2020. Her er ikke nogen markering i 2021. Vi ved det er forvirrende men håber at vi forbedrer dette til 2021 så alt kan registreres i samme fane.

Det bedste overblik får du ved at printe “Plan for efterafgrøder” (nr 20050). Den kan også vises direkte på Næsgaard Mobile.

Hvordan giver jeg mine medarbejdere adgang til Næsgaard MOBILE

Åben Næsgaard MARK og gå i menuen Administration -> Opsætning -> Brugerstyring. Klik på knappen Opret for at oprette en ny bruger.
Læs mere om brugerstyring her

Hvordan opetter jeg et lokal middel i kartotekerne

Åben det ønskede kartotek
Klip på pilen der peger ned ved siden af kanppen Opret ny


Når du har trykket på “Opret lokal middel” kommer der en ny linje frem i kartoteket hvor du kan indtaste f.eks. Navn og Pris på midlet.