april 28, 2023

Basislag i CropManager

CropManager er beslutningsstøtte til optimal fordeling i marken.

I CropManager gives mulighed for at indtegne Basislag i marken med en fast tildeling, mens resten af marken tildeles gradueret efter Biomasseindeks og omfordelingsmodeller. Basislag overstyrer omfordelingsmodellerne og kan indtegnes på tværs af markgrænser og kan virke på tværs af høstår.

Basislag


Når Basislag er indtegnet kan de vælges til og fra for hver behandling. Også på tværs af høstår. Basislagenes faste tildelinger kan op- og nedjusteres i forhold til Markbladet gennemsnitsmængder.

Basislag vil overstyre den graduerede omfordeling af forbrugsstoffer og er særligt anvendelig der, hvor biomassekortene og tilknyttede omfordelingsmodeller ikke er relevante, fordi et større udbytte eller DB ikke vil opnås ud fra modellen.

Ved hensigtsmæssig anvendelse af Basislag undgår man at omfordele når NDVI/NDRE indeks er relateret til noget andet end Næringsstoffer eller udsædsmængde. Nedenfor er vist Kategorier og eksempler

Basislag foldes ud fra ovenstående ikon

Klik på en kategori og tegn område hvor den skal være gældende.

I -Ikonet viser farvekoder for kategorier af påvirkning for væksten.

  • Bakketoppe kunne være eksempel på lag, hvor der skal justeres i forhold til sandflugt eller  markspiring
  • Lavning: Hvor biomasse- indeks ikke repræsenterer en god udbytterespons, f,eks p.g.a.  høsttab ved vanskelig høst.
  • Læhegn:  Når afgrøden står i regnskygge eller i stærk konkurrence om vand og lys med tilstødende skovbryn og læhegn.
  • Forager: Når dele af marken er stærkt påvirket af arbejdskørsel
  • Vandlidende: Drænforhold eller lille rodzone er den mest udbyttebegrænsende faktor.
  • Sandpletter: Trods gode fremspiringsforhold, er lille vandhusholdning den mest udbyttebegrænsende faktor.
  • Andet: Forskel i såtidspunkt i marken,  2 sorter i marken med forskellig bladdække eller behov, dele af marken i risiko for sygdomme og skadedyr og Kiler med overlap.

Med anvendelse af Basislag  vil omfordelingsmodellerne  begrænses til de områder af marken, hvor de er mest præcise med hensyn til udbytterespons.