LØST: Fejl i normer vedr. udnyttelsesprocent på dybstrøelse fra andre dyr end fjerkræ, kvæg og svin

I forbindelse med indberetning af Gødningsregnskab og Gkvit for 2022/2023 er udnyttelsesprocent på dybstrøelse fra andre dyr end fjerkræ, kvæg og svin i Næsgaard blevet indberettet med 50% udnyttelse, som anført i vejledningen. LBST har udsendt en korrektion til vejledning om gødsknings- og harmoniregler (jf. bekendtgørelsen), hvor udnyttelsesprocenten er rettet til 55% for denne gruppe.[…]

LØST: Manglende biomassekort i CropManager

Der kan lige nu være problemer med at der mangler biomassekort i oversigten i CropManager. Hvis du åbner Biomasse under Markanalyser i CropManager og kalenderen er tom eller der mangler datoer med biomassekort skal du følge denne vejledning: Åben Næsgaard MARKKORT Luk det aktive kort der kommer frem på skærmen på ikonet hvor der er[…]

Løst: Fejl: Problemmer med baggrundskort

Datafordeleren har ustabil drift og der kan derfor være baggrundskort i Næsgaard MARKKORT der ikke virker. Fejlen gælder bl.a. Ortofoto forår, Vejkort, landkort og matrikel Læs mere her https://datafordeler.dk/drift/meddelelser/27249

LØST: Fejl på Ortofoto fra Hexagon

Det er lige nu ikke muligt at få vist Ortofoto fra Hexagon i Næsgaard MARKKORT. Fejlen gælder Sommer Ortofoto 2022 og Ortofoto 2020 og ældre. Fejlen gælder ikke Ortofoto forår 2022 og Ortofoto 2021

Opdatering af Næsgaard programmerne

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 1. november 2022. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Næsgaard MOBILE Næsgaard MARKKORT I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE tirsdag d. 1. november 2022 i tidsrummet 5.30 til 8.00.

Løst: Ortofoto 2021 fejler

Der er lige nu fejl på Ortofoto 2021. Fejlen resultere i at Næsgaard MARKKORT starter langsom op og der kommer en fejl under opstarten. Hvis du ser denne fejl skal du trykke OK og når programet er startet op vælger du et andet baggrundskort

Fejl på WMS/WFS fra Datafordeler.dk

Det er ikke muligt at hente kortdata fra Datafordeler.dk. Fejlen påvirker bl.a. Ortofoto forår og vejkort Vi har lagt driftsinfo på vores webside her Du kan læse mere om Datafordeler.dk her

LØST: Ortofoto 2021 virker ikke

ORTOFOTO 2021 VIRKER IGEN (22/2 2022) Servicen med Ortofoto for 2021 er desværre ude af funktion indtil mandag den 21. februar 2022. Benyt venligst øvrige Ortofoto i stedet for. Dette kan f.eks. være Forårs ortofoto fra Datafordeler.dk. Vi beklager ulejligheden.