juni 7, 2023

Fra analysekort til tildelingskort

Generelt

Følgende afsnit beskriver hvordan man udarbejder analysekort samt beregner tildelingskort i programmet. Opgaven tager udgangspunkt i at prøverne er taget med GPS med en tæthed der muliggør en gridning af data. Typisk 1 prøve pr. ha. Vejledningen tager udgangspunkt beregning af tildelingskort for kalk, men sammen fremgangsmåde kan anvendes for beregning af tildelingskort for Kalium mv.


Markgrænser

For at programmet kan behandle analysedata, skal du have oprettet et markkort for kunden. Til dette formål anvendes programmets ”Markkort” modul.

Markgrænser tegnes via programmets tegnefunktion eller de importeres fra et andet program. Herefter sammenkobles markerne med Næsgaard Mark eller Bedriftsløsning. (Der er flere andre måder at håndtere markgrænser på, men den beskrevne er den mest effektive)

Import af analysedata

Importér filerne fra laboratoriet for den pågældende landmand.

Vælg menuen Data/Import og peg på filen med analyser. I dette tilfælde hedder filen Analysedata.asc, men dek kan lige så godt hedde txt. Klik herefter på Åbn. Du kan godt pege på flere filer på en gang efter sædvanlig Windows-metode. (Dvs. Ctrl+museklik)

Nu fremkommer følgende dialog. Her skal du vælge punktet ”Importeret og klippet efter markkort”. Klik herefter OK.

I dialogen som fremkommer, skal du nu angive det markkort, som indeholder markgrænserne.

Klik herefter på Ok. Nu placerer programmet analyserne i hver mark ud fra positionen på den enkelte analyse.


Når beregningen er færdig er der oprettet et samlet lag (jobkode: Analyse) med alle analyser i og et lag for hver mark (jobkode: marknr.) hvori analyserne er til klippet.

Du kan nu finde de importerede data i Job-oversigten.

Det letteste er at afgrænse på alle i de første 4 drop down lister og på Analyse i den sidste. Så vises alle analysejob.

Vælg nu alle analysejob. Ctrl+klik på knappen ud for linien eller klik på første og tryk Shift samtidig med at du klikker på den sidste linie. Vælg herefter Godkend/Vælg for at vise kortene.

Jobkode/Markkode

Hvis markkortet analyserne blev opdelt efter indeholdt en markkode for hver enkelt mark, vil den nu være lig med Jobkoden. Alternativt giver programmet jobkoden nogle tilfældige numre.