februar 11, 2021

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kundeforhold i Datalogisk A/S, cvr. nr. 78871911

I forbindelse med vores salg, service og markedsføring af vores produkter, indsamler og behandler Datalogisk A/S som dataansvarlig en række personoplysninger om kunder, leverandører, brugere af vores af hjemmesider og sociale medier.

I denne privatlivspolitik beskrives en række forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Kategorier af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Private- og arbejdskontaktoplysninger
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
 • Kundenummer og kontaktnummer
 • CVR-nummer
 • Position/lokalitet
 • Profession og titel
 • IP-adresse
 • MAC-adresse
 • CPU-nummer
 • PC navn
 • Styresystem og sprog
 • PC hukommelse
 • Log in dato
 • Anvendelse af programmoduler
 • Selskabsform
 • Kontonummer og kreditværdighed
 • Historik fra Google Analytics (via Datalogisk hjemmeside)
 • Brugernavn
 • Fax-nummer
 • Sprog
 • Ejendoms- og produktionsoplysninger

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 • Håndtering af kundeforhold, herunder;
  • Håndtering af ordre
  • Kundeoprettelse og det løbende forhold
  • Levering af varer/produkter/support
  • Opfyldelse og indgåelse af aftale inkl. fakturering og inkasso
  • Kreditvurdering
  • Markedsføring af vores produkter
  • Analyse brugen af produkter
 • At kunne stille funktionaliteter i vores software til rådighed for dig, og besvare sprøgsmål på anvendelse af vores software.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven, og andre legitime interesser: 
  • Dokumentationspligt
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Personoplysninger indsamles fra dig i forbindelse med kundeforholdet.

Personoplysningerne indsamles i visse tilfælde fra;

 • Datalogisk’s hjemmeside i forbindelse med udfyldelse af formularer og cookies,
 • Anvendelse af vores softwareløsninger ved bl.a. deling af position,
 • RKI i forbindelse med kreditvurderinger,
 • Landbrugsstyrelsen i forbindelse med download af bedriftsoplysninger

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger er følgende:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse og indgåelse af en kontrakt, som den registrerede er part i jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Behandlingen er for nødvendig for at forfølge legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige;

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for kunde- og medlemshåndtering, giver du os personoplysningerne for at kunne indgå en aftale med os. Du er forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå i et kundforhold, da oplysningerne er nødvendige for opfyldelse af aftalen og i henhold til ovennævnte retsgrundlag.

Indsamlede oplysninger i softwaren om din position gemmes ikke af Datalogisk, og kan alene anvendes til, at dele position/lokalitet med andre med samme licens. Funktionen kan altid deaktiveres.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for markedsføring, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan målrette vores markedsføring til det specifikke behov.

Det juridiske grundlag for videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger vil blive alene videregivet efter din accept til fx følgende modtagere:

 • Landbrugssstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Grovvareselskaber
 • Forarbejdningsvirksomheder
 • Planteavlskonsulenter eller tilsvarende

Formålet ved og det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne er følgende:

 • Videregivelsen er nødvendig af hensyn til opfyldelse og indgåelse af en kontrakt, som den registrerede er part i jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Videregivelsen er nødvendig for at forfølge legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f

Samtykke som hjemmel til indsamling, behandling og videregivelse

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører dine personoplysninger til vores it-leverandører, som opbevarer personoplysningerne.

Vi overfører endvidere dine personoplysninger til følgende databehandlere i forbindelse med markedsføring;

 • Google
 • Facebook
 • Instagram

Vi overfører dine personoplysninger til inkassobureau i tilfælde af misligholdelse.

Vi overfører dine personoplysninger til leverandører, herunder leverandører af kontroller.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører ikkepersonoplysningerne til modtagere i lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år efter endt kundeforhold.

Dine øvrige rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning og behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os ved at rette henvendelse til følgende e-mail: mail@datalogisk.dk

Datalogisk A/S
CVR-nr. 78871911
Stubbekøbingvej 41
4840 Nr. Alslev

Danmark

Dato: 20. januar 2021