maj 10, 2023

Lagerstyring Handelsvarer


Generelt


Komponenter i Lagerstyring af handelsvarer


For vejledning om Følgesedler direkte fra DLG


Lagerstyring af handlesvarer åbnes via menuen Lagerstyring eller dertil hørende ikon

Lagerstyring på flere bedrifter


Lagermodulet kan benyttes som fælleslager for flere bedrifter tilhørende samme Kartotekssæt og være i samme Partnerskab.
Det er valgfrit, om bedrifter i samme Partnerskab anvender samme lager.

Princip for lagerstyring


I lagermodulet arbejdes med følgesedler på ind- og udleverede varer i menuerne Køb og Salg.

Menuen Lageroptælling/status er oplagt til optælling på de fysiske lagre med Mobileløsningen, historisk sammenhæng og Status udtræk/visning på en valgt periodeafgrænsning . Her sammenholdes Beholdninger med planlagte forbrug i markbladet til udtræk af en indkøbsliste.

Opret et kunde/leverandør kartotek

At oprette et køb og et salg forudsætter, at der først oprettes et kartotek med Leverandør hhv. en kunde øverst i Lagermenuen Leverandører/ Kunder


Køb og Salg menuerneAfgrænsning af visning på Skærmen


Lagerposterne for Køb og salg kan afgrænses til visning pr. Bedrift, lagertyper, pr. tidsperiode og eller pr. leverandør/kunder.
Afgrænsningerne foretages med kontrollerne umiddelbart over tabellen.
Den valgte bedrift gemmes og en eventuel valgt periode gemmes automatisk, hvilket er aktuelt når de samme data tilgås fra flere arbejdsstationer).


Håndtering af køb


Alle indberetninger og administration af køb/indlægning af varer i lagerstyringsmodulet foregår via fanen Køb.
Køb tilføjes enten manuelt ved at oprette en følgeseddel hvor alle varerne i købet oprettes, eller ved hentning af følgeseddel fra DLG.


Hent følgeseddel fra DLG


For at hente følgesedler skal du bruge dit DLG login. Brugernavn kan gemmes på pc, men adgangskode skal altid tastes.


Ordrer og leveringsdatoer på produkter i en udvalgt periode listes op så de kan vælges til import.
Varebeskrivelser og antal vare giver et overblik før import.
Hvis ordren tidligere har været importeret er det flueben i ”Indlæst”.
Marker de ordresedler du ønsker importeret og klik Indlæs valgte følgeseddel.


De hentede ordresedler vil nu ligge blandt øvrige sorteret på dato.
Husk der skal kun ligge en følgeseddel pr. ordre, ellers vil køb figurere dobbelt, men importen kan også bruges til at kontrollere gamle manuelt oprettede følgesedler.
Vil du se indholdet i den nye importerede følgeseddel så stil dig på sedlen og klik ret!


Manuel oprettelse af følgeseddel for køb


I følgesedlens hoved udfyldes som minimum feltet Bilagsdato.
Varerne indberettes i tabellen i bunden af dialogen.
Der tilføjes vareliner med knappen Tilføj middel, med genvejstast F11 eller ved at taste Enter i feltet Kommentar på sidst indberettede vare.


Det er muligt at indberette køb med forskellig type på samme følgeseddel.


Det er muligt at indberette køb med forskellig type på samme følgeseddel.


Udskrift af køb


Der kan udskrives en oversigt over alle Produkter i de følgesedler der er vist i tabellen.
Udskrifterne genereres via knapperne Udskriv eller Vis udskrift
Via tabellens afgrænsningsfunktioner er det f.eks. muligt at udskrive køb i en vis periode fra en bestemt leverandør.
OBS: er der følgesedler med køb til flere produkttyper (udsæd, planteværn etc.), udskrives alle produkter.


Udskriften viser alle posteringer opdelt på Type og Gruppe.


Håndtering af Salg


Alle registreringer og administration af varesalg i lagerstyringsmodulet foregår via fanen Salg.


Følgeseddel for salg


Salg indberettes ved at oprette en følgeseddel, hvor alle midler indberettes.
I følgesedlens hoved udfyldes som minimum feltet Bilagsdato.
Varerne oprettes i tabellen i bunden af dialogen.
Der tilføjes vareliner med knappen Tilføj middel, med genvejstast F11 eller ved at taste Enter i feltet Kommentar på sidst oprettede vare.


Det er muligt at oprette salg med forskellig type på samme følgeseddel.


Udskrift af Salg


Der kan udskrives en oversigt over alle midler i de følgesedler der er vist i tabellen.
Udskrifterne genereres via knapperne Vis eller Udskriv
Via afgrænsningsfunktionerne er det f.eks. muligt at udskrive salg i en vis periode fra en bestemt leverandør.
OBS: er der følgesedler med salg fra flere lagertyper (udsæd, planteværn etc.), udskrives alle midler.


Beholdning (kun på mobile)

Vælg Produkttype i dropdown dialogen.


Håndtering af Optælling/Status


Opgørelse af lagrene foretages ved at beregne en status eller lave en manuel opgørelse på fanen Optælling/Status.
Beregningen kan udføres på en dato efter eget valg.
Er der en periodeafgrænsning vises beregninger, hvor enten startdato eller slutdato ligger indenfor den viste periode.

OBS: På den valgte optællings- /Statusdag bør der resten af dagen ikke foretages ændringer i køb, salg, ej eller forbrug i markbladet, da dette vil give en forkert beregnet ultimo/primo.

Lagerstyring for Handelsvarer er opdelt i tre hovedmenuer. En menu for Handelsvarer, en for Afgrøder og en fælles tredie er menu, et Kundekartotek for Leverandører og Kunder.

Denne vejledning vedrører Handelsvarer hvis indgange er KØB, SALG og OPTÆLLING/ STATUS.

Der kan redigeres og der udlæses mængdeopgørelser for specifikke typer og produkter, med og uden priser, herunder en beregnet indkøbsliste/restmængder samt et simpelt planteværnstjek. Lagermodulet har fuld integration til Næsgaard MOBILE, således trækkes forbrug fra lageret, eksempelvis af gødning, såsæd og planteværn, så snart behandlingen markeres som Udført på markbladet. Lagermodulet kan håndtere partnerskabsbedrifter

Beholdningerne af Handelsvarer opdateres løbende fra Markbladet og holder således styr på planlagte og udførte forbrug. Priser fra lageret kan hentes ned på den enkelte mark til brug for præcise Dækningsbidragsberegninger.

Køb og salgsmængder med priser indtastes eller indlæses direkte fra DLG.


Følgesedler fra DLG

Klik her for at se vejledning til importen af følgesedler fra DLG


Lagerstyring Handelsvarer