februar 27, 2023

Opsætning af Brugerstyring

Næsgaard MARK – online modul


Generelt

Denne vejledning beskriver opsætning og administration af
brugerstyring.

Antal brugere

Der er ingen begrænsning på, hvor mange brugere der kan
oprettes. Alle brugere kan logge ind i programmet på
henholdsvis PC og mobil.

Ved afvikling af programmet via PC, afhænger antal mulige
installationer af, hvor mange brugere der er købt adgang til.
Ved en senere lejlighed bliver programmet ændret, så det kun
er muligt at logge på samtidigt med det antal brugere der er
købt adgang til.


Brugerstyring – første opstart


Ved første opstart af Online
modulet skal du indberette
oplysninger til brugerstyring.
Den bruger du opretter første
gang er administrator på din
licens.
Når du har logget på
programmet, er der mulighed
for at rette/oprette flere
brugere.
Der skal indberettes
følgende:

Brugernavn:


E-mail:

Initialer:

Stilling:

Firma:

Adgangskode:

Brugernavn skal angives ved alle opstarter af
markprogrammet og mobilprogrammet. Brugernavnet
anvendes også på udskrifter.

Den angivne email skal være unik.
Har du tastet emailadressen korrekt, og får du besked om, at
den er anvendt i forvejen, skal du kontakte Datalogisk

Oplysningen anvendes ved åbning af bedrifter.

Frivillig oplysning. Anvendes på udskrifter

Frivillig oplysning. Anvendes på udskrifter

Adgangskoden skal være på 6 tegn, og skal angives ved alle
opstarter af markprogrammet og mobilprogrammet.

Når oplysningerne er
indberettet vælges funktionen Opret


Administration af brugere


Opsætning og administration
af brugere findes via menuen
Administration/Opsætning
/Brugerstyring

I dialogen Brugerstyring er
der mulighed for at oprette og
slette brugere samt
administrere hvilke faciliteter
og bedrifter de enkelte
brugere skal have adgang til.


Tilføj en ekstra bruger


Vælg funktionen Opret for at
oprette en ekstra bruger.
Udfyld felterne Brugernavn,
Adgangskode, E-mail og
Initialer.
I feltet Adgangsniveau står
default på Bruger.
Oplysningen kan ikke rettes.

Via funktionen Tilknyt
bedrift
er det muligt at
vælge, hvilke bedrifter den
aktuelle bruger skal have
adgang til både i PC
programmet og i Næsgaard
Mobile
.

Som standard er der adgang
til alle bedrifter.

Via funktionen Tilknyt
funktion
er det muligt at
vælge, hvilke funktioner den
aktuelle bruger skal have
adgang til i Næsgaard
Mobile
.
Som standard er der adgang
til både TID og MARK.


Slet bruger


Vælg funktionen Slet for at
slette en bruger.