februar 24, 2016

Servicemeddelelser mobile

Her kan du se en oversigt over ændringer i Næsgaard MOBILE.

Nyheder i Næsgaard MOBILE 10-12-2020

Nyheder i Næsgaard MOBILE 08-10-2020

 • Nye Kartoteker Drift, Personlig og Maskinstation kan nu vælges på MOBILE

Nyheder i Næsgaard MOBILE 01-09-2020

 • Mulighed for at vise Udskrift 20050 Plan for efterafgrøder og alternativer

Nyheder i Næsgaard MOBILE 25-06-2020

 • Der kan registres og vises behandlinger på Afgrøde og Afgrøde/sorter

Nyheder i Næsgaard MOBILE 15-05-2020

 • Rettelse ved sammentælling af mængder, når der afgrænses på udvalgte marker.
 • Flere mindre rettelser

Nyheder i Næsgaard MOBILE 28-01-2020

 • Mulighed for at registrere og vise behandlinger på klynger
 • Oversigt over arbejdssedler kan afgrænses på en gruppe (afgrøde)

Nyheder i Næsgaard MOBILE 02-08-2019

 • Hvor er min kornvogn! Mulighed for at dele sin postion og se andres position.

Nyheder i Næsgaard MOBILE 02-05-2019

 • Mulighed for at oprette behandlinger med flere typer af midler i en arbejdsgang
 • Lettere at tilføje doseringer til mange midler på behandlinger
 • Mulighed for at tilpasse knapper på TID-fanen

Nyheder i Næsgaard MOBILE 21-01-2019

 • Mulighed for at få rutevejledning til en mark, observation eller en markeret position
 • Adgang til Lagerstyring via egen fane på startdialog
 • Mulighed for at logge ind som en bruger, der kun har læseadgang
 • Mulighed for at beregne optimalt kørespor (Optimizer)

Nyheder i Næsgaard MOBILE0 27-11-2018

 • Bedre zoom facilitet med observationer på skærmen
 • Oplysning om behandlet areal på TID registreringsdialog

Nyheder i Næsgaard MOBILE 09-10-2018

 • Faciliteter til manuelt at oprette observationer
 • Mulighed for at vise længder på observationer
 • Mulighed for at vise arealer på observationer
 • Facilitet til at finde aktuel mark med GPS blandt alle bedrifter på licensen
 • Kamera-ikon ved foto på observation

Nyheder i Næsgaard MOBILE 13-09-2018

 • Enkelte mindre rettelser

Nyheder i Næsgaard MOBILE 29-05-2018

 • Mulighed for at ændre et middel på eksisterende behandlinger via Sammentælling
 • Registreringer i TID der er markeret som ”Afstemt” kan ikke redigeres
 • Mulighed for at skrive en note ved oprettelse af registreringer i TID
 • Rettelse af fejl i forbindelse med noter til eksisterende behandlinger via Sammentælling

Nyheder i Næsgaard MOBILE 30-01-2018

 • Planteværnstjek rettet ved beregning af dosis før fremspiring og efter høst/i stub
 • Flere mindre rettelser

Nyheder i Næsgaard MOBILE 12-12-2017

 • Planteværnstjek er tilrettet brug af afdriftsreducerende udstyr samt §3 områder
 • Søg-funktion tilføjet i kartoteker

Nyheder i Næsgaard MOBILE 17-10-2017

 • Programmet viser automatisk hvor der skal anvendes afdriftsreducerende udstyr i forbindelse med vandmiljø, §3 områder (når forudsætninger er angivet i markplan) og behandlinger med Prosulfocarb-midler
 • Når en behandling sættes til udført, bliver brugeren automatisk tilføjet som Person på behandlingen. Dette bl.a. for at tilgodese krav om til sprøjtejournal med afdriftsreducerende udstyr

Nyheder i Næsgaard MOBILE 07-09-2017

 • Dialog der viser udbytter per afgrøde/mark

Nyheder i Næsgaard MOBILE 12-07-2017

 • Der kan indberettes kapacitet på lokaliteter i afgrødelagre
 • Beholdning vises for både Lagre og lokaliteter i afgrødelagre

Nyheder i Næsgaard MOBILE 06-07-02107

 • Facilitet til afgrødelagre. Opret lagre og registreringer samt se beholdninger på mobilen. Se en vejledning her
 • Grafisk fremstilling af beholdning på Afgrødelagre ved mængder på Lokationer

Nyheder i Næsgaard MOBILE 01-06-2017

 • Mulighed for at rette brugeroplysninger
 • Knap til skift af høstår fjernet.
 • Mulighed for skift af høstår i Arbejdssedler

27-04-2017 Programopdatering

 • Faciliteterne til linie-observationer er rettet, så fejl-positioner undgås.

30-03-2017 Programopdatering

 • Det er muligt at indberette oplysninger om Afdriftsreducerende udstyr på behandlingsnoter.
 • Der er tilføjet en udskrift af Lovpligtig sprøjtejournal OBS: udskriften viser udelukkende udførte behandlinger. 

07-02-2017 Programopdatering

 • Med Næsgaard MOBILE TID er det muligt at registrere tidforbruget på sine markbehandlinger automatisk. Se vejledning her

10-01-2017 Programopdatering

22-09-2016 Programopdatering

 • Visning af behandlinger for alle afgrødeterminer (for-, hoved- og efterafgrøder)
 • Funktion til at finde ens behandlinger på tværs af marker
 • Høstårsskift i markkort

16-12-2014 Programopdatering

 • Der er rettet filtreringen, så nye midler der tilføjes behandlinger altid bliver vist

13-11-2014 Programopdatering

 • Observationer kan nu tilknyttes en markkode
 • I observationsmodulet er der lavet en opsætning (Værktøjer/Vis alle objekter), så det er muligt at vise andre objekter end markgrænser.

24-10-2014 Programopdatering

 • Ved åbning af bedriftskartoteket er der ikke valgt nogen bedrift. Dvs. når man ønsker at skifte bedrift, skal man kun vælge den nye og ikke fravælge den gamle bedrift
 • Det er nu muligt at slette en hel behandling på markbladet på én gang. Tryk på behandlingen og vælg funktionen Slet.

02-10-2014 Programopdatering

 • I Næsgaard Mobile Markkort frigiver vi vores nye modul til at lave GPS Observationer. Indtil videre er der åbnet i en prøveperiode for modulet i alle Næsgaard Mobile licenser.

29-04-2014 Programopdatering

 • Programmet starter default op i aktuelt høstår.
 • Det er muligt at tilføje nye midler i kartotekerne. Brug knappen “Tilføj midler” i bunden af kartotekerne.

06-02-2014 Programopdatering

 • Det er nu muligt, at udvælge marker efter sort

19-12-2013 Programopdatering

 • Det er nu muligt, at udvælge marker efter sort
 • Der er rettet i filtreringen af behandlinger, når der skiftes dato og status via sammentællingen
 • Det trykfølsomme område omkring knapper oa. er øget, så det er lettere at markere den korrekte oplysning

21-10-2013 Programopdatering

 • Der er rettet en fejl i Planteværnstjek på Mobilen. Fejlen bestod i, at for visse midler blev der kontrolleret på forældede godkendelser.

04-10-2013 Programopdatering

 • Opdateringen indeholder funktionen Sammentælling i bunden af registreringsdialogen. Faciliteten giver adgang til at se de totale mængder for flere behandlinger. Der er også mulighed for at rette det totale forbrug af et middel, der er brugt på flere marker.

29-05-2013 Programopdatering

 • Mulighed for at generere udskrifter direkte i Næsgaard Mobile. De ønskede udskrifter vælges via faciliteter på hovedmenuen, og kan vises på skærmen, eller sendes til én eller flere e-mailadresser som pdf-dokument.
 • Mulighed for at kopiere en behandling til andre marker. OBS: Ved kopiering tilføjes behandlinger til de marker der kopieres til.
 • Når en behandling sættes til Udført, bliver datoen automatisk rettet til dags dato