februar 23, 2023

CropManager – Kom godt igang

Arbejdssedlerne oprettes og
håndteres i Næsgaard Mark.
NYT! Arbejdssedlerne kan
oprettes samtidig med at du
opretter en behandling på
Markbladet f.eks i Klynger.
De er derved Planlagte og ikke
tildelt til nogen medarbejdere
specifikt.
De kan med det samme tilgås
f.eks. på MOBILE af alle der
ikke har status af Egne
arbejdssedler (via
brugerstyring).
Dette er en enkel og hurtig
måde at lave a

Som standard oprettes alle kvælstof gødningstildelinger i perioden 1. februar – 20. april med modellen ”Første gødskning i vinterraps” ud fra første gyldige biomassekort fra 1. oktober – 30. november året før.

Vælger man et biomassekort fra en anden periode anvendes ”Robin Hood” modellen (standardmodellen for alle afgrøder) Udgangspunkt for modellen ”Første gødskning i vinterraps” er, at der hvor afgrøden står kraftigst er jorden i stand til at stille meget kvælstof til rådighed, mens jorden er dårligere til at stille kvælstof til rådighed i svage områder