oktober 27, 2023

Flet job-funktionen i KORT


Generelt

Fletning af filer er en nyttig  funktion i NæsgaardKORT. Den muliggør  sammenlægning  af drænkort og anvendes når nye og gamle analysekort ønskes flettet sammen. Ikke mindst bruges Flet job-funktionen ved køb eller til-forpagtning af hele bedrifters areal eller dele af bedrifts arealer.


Funktionen Flet job finder du i Menuen Data.  Derud over skal du bruge Joboversigten.


Sådan hentes data ind

Har du modtaget den nye fil med mail skal du gemme den på din pc før du kan importere den. Fra en usb- nøgle kan du begynde med at importere filen direkte.

Import foregår via menuen Data>Import. Vælg Shp-type

Nu indlæses filen og vises på skærmen.


Alternativt hentes arealerne via Data> Import fra Hektarstøtteansøgning og afgivers CVR nummer. Her importeres også forfrugtsoplysninger.


Eksempel: Flet ny dræn-fil til Samlet drænkort

Det job der vises på skærmen ønskes flettet ind i et eksisterende job i Job-oversigten.


Omdøb shape-filen til valgte dræntype (hoveddræn, sidedræn, brønd) i Jobinfo>lag og vælg gem.

Vælg Data>Flet

Nu vælges det job filen skal flettes ind i.

Vælg nu det job som skal suppleres med åbne fil. og gem

Det samlede drænkort er nu opdateret med nye drænarbejder.