januar 31, 2018

WeedMAPS ukrudtskamera

WeedMAPS fører til bedre og optimeret ukrudtsbekæmpelse og reducerer omkostningerne til herbicider. Kameraet er i stand til at genkende ukrudtsplanter i marken og gemme data, så der kan sprøjtes præcist, hvor der er brug for det.

WeedMAPS består i al sin enkelhed af et kamera og en app (applikation) til tablet eller smartphone. Kameraet monteres på din traktor eller anden maskine således, at det kigger ned mod afgrøderne. Herefter detekterer og registrerer kameraet ukrudtsmængden i vårsåede afgrøder og fortrinsvis i rækkeafgrøder.

Når du er færdig med at overkøre din mark, så gemmes de optagede data på din smartphone eller tablet via app’en. Nu har du et kort over ukrudtstætheden på din mark (angivet i % af jorden).

PRÆCISIONSLANDBRUG

Informationerne overføres automatisk online til program Næsgaard MARKKORT. Her kan du arbejde videre med data, planlægge sprøjtning – og det kun på de steder, hvor der reelt er behov for bekæmpelse.

Efterfølgende kan ukrudtsregistreringerne i Næsgaard MARKKORT omregnes til et tildelingskort. Dette tildelingskort kan anvendes i sprøjten i forbindelse med efterfølgende ukrudtsbehandlinger præcis, hvor der er brug for det.

Kameraet leveres af Datalogisk i samarbejde med firmaet Agro Intelligence.

FAKTABOKS OM WEEDMAPS:

  • Værktøj til ukrudtsbeslutninger
  • Optimerer beslutninger om ukrudtsbekæmpelse
  • Enkel app og software til telefon og computer
  • Online data
  • Baseres på prisbillig kamera
  • Integreret i Næsgaard MARKKORT
  • Letter arbejdsgangen i marken og på kontoret
  • Sparer tid og ressourcer

Vejledning til Weedmaps