august 28, 2023

“Tilføj middel” i MOBILE


Tilføj middel er en ny funktion med opdatering 08/23. Tilføj Middel vises kun, når en specifik behandling er valgt fulgt af funktionen Vis tilsvarende behandlinger.


Hvor bruger jeg Tilføj middel


Funktionen Tilføj Middel i MOBILE er en redigeringsfunktion, der hurtigt kan tilføje et vilkårligt middel til alle tilsvarende behandlinger, dvs. på samme dato og samme middelvalg.

Eksempelvis er Tilføj middel nyttig, når du vil tilføje et additiv til en planteværnsbehandling, eller en maskintakst, og i øvrigt til alle tilføjelser der fuldstændiggør behandlingen.


Hvor finder jeg funktionen Tilføj Middel

Tilføj middel sidder nederst til venstre i sammentællingsfeltet.

Nu vises marker med tilsvarende behandling på den valgte dato. Her er 2 planlagte behandlinger vist.

En advarsel/infoboks spørger om du vil fortsætte og denne bekræftes med Ok for at få en tilvalgsmenu for midler.

Bemærk, tilføjelse af et middel ændrer ikke på status planlagt eller udført, og heller ikke på dato.


Nu fremkommer en tilvalgsmenu med kartoteksgrupper. Klik/filtrer den ønskede gruppe frem og deri det ønskede middel. Sæt værdier på og tryk Ok for at gennemføre tilføjelsen.


Tip ved tilføjelse af Planteværnsmidler: Sørg for at køre et Planteværnstjek på de redigerede marker, for at sikre det tilføjede middel kan stå for et tjek. også i en samlet vurdering.


Læs mere om Vis tilsvarende behandlinger her . Man kan således ikke, ved fejl, tilføje et middel til årets samtlige behandlinger i sammentællingsfeltet.