september 18, 2020

Tildelingskort til udsæd

Generelt

Denne vejledning viser hvordan man på en enkel og nem måde opretter et manuelt tildelingskort. Vejledningen tager udgangspunkt i et udsædskort men vejledningen kan benyttes til alle typer af tildelingskort.

Det anbefales at have oprettet et markkort inden man går i gang med at lave et tildelingskort.

Opret tildelingsjobbet

Åben kortprogrammet og gå i Joboversigten.

Tryk på knappen Opret

Vælg jobtypen Tildeling

På den første fane Generelt udfyldes:

  • Bedrift
  • Høstår
  • Jobkode
  • Jobbeskrivelse

Markere det tildelingsjobbet du lige har oprettet og tryk på knappen Vælg Job.

Nu kommer vises tildelingskortet på skærmen.

Tildel udsæds mængde til kortet

Som udgangspunkt er der altid en dosering i tildelingsjobbet.

Det er muligt at rettet værdien til f.eks. 100 sådan at standard værdien på kortet er 100 på hele kortet.

Værdien angives altid som Dos./ha

Tryk på Tilføj for at oprette en ny linje med en dosering

Indtast herefter den værdi du ønsker i doseringen f.eks. 120

For at ændre farven på en dosering skal du dobbeltklikke på feltet Farve ud for doseringen.

For at tildel en dosis til kortet skal markere den linje/dosis man ønsker at tildel. Herefter kan man begynde at farvelægge kortet med den valgte dosis ved at klikke med venstre musetast.

Ved at højreklikke på tildelingskortet kan man vælge mellem følgende “maleværktøjer”:

  • Pen
  • Pensel
  • Sprøjte

Det anbefales:

Farver

Du får det bedste resultat ved at slukke for farverne på tildelingskortet sådan at du kan se evt. luftfoto bag tildelingskortet.

Du skjuler farver ved gå i menuen Kortopsætning og fjerne fluebenet ud for Vis farver

Genvejen til at slukke for farver er Shift + f

Når du har fjernet farverne kan du nemt se baggrundskortet bag tildelingskortet.

Baggrundskort

Man kan vælge forskellige baggrundskort til at udarbejde udsædskort men et de bedste er Højdekort Terræn

Det kort viser ved hjælp af går farver hvor der er lavninger og bakketoppe.

Kortet til højre er et eksempel til et tildelingskort lavet på baggrund af højdekort

Farveskala

En nem måde at komme i gang er ved at vælge en standard farveskala. Tryk på knappen Skala på fanebladet Dos/ha i Jobinfo.

Standardskalaen er inddelt i procent. Ved at benytte standardskalaen skal man på såmaskinen indtaste den reelle udsædsmængde eller gøde det i Næsgaard MARKKORT

Justering af udsædsmængde

Det er muligt at juster tildelingen på kortet ved at trykke på knappen Juster tildeling under fanen Data i Jobinfo.

Her kan b.la. indtaste total tildeling eller gennemsnit/ha på tildelingskortet.