februar 24, 2016

Support

ONLINE SUPPORT 

Med Online support har du mulighed for kortvarigt at lade en medarbejder hos Datalogisk betjene din PC via Internettet.

Online support fungerer ved, at der afvikles et program på din PC som kommunikerer med medarbejderens PC. Medarbejderen kan se dit skærmbillede på sin egen PC og betjene din PC via sit eget tastatur og mus. Du kan til enhver tid se hvilke opgaver der bliver udført på din PC ved at følge med på din egen skærm.

Se afsnit om ansvar ved brug af Online support nedenfor.

START ONLINESUPPORT MED TEAMVIEWER 

Ring til Datalogisk på 70203311 for at aftale online support med en medarbejder.

ANSVAR VED BRUG AF ONLINE SUPPORT

Datalogisk A/S bruger udelukkende faciliteterne i Online support til følgende formål: Til at administrere, tilpasse, forbedre og opdatere programmer og dertil knyttet indhold, samt til at forbedre vores hotline-funktion i forbindelse med dit serviceabonnement på vore programmer.

Programmet indeholder funktioner, som giver Datalogisk AS mulighed for at overtage styringen af din PC, når programmet er installeret. Programmet vil i hvert enkelt tilfælde anmode om dit udtrykkelige samtykke til at udføre disse aktiviteter.

Ved at installere programmet accepteres de her beskrevne betingelser, og du giver samtidig dit samtykke til ovenstående dataindsamling og aktiviteter, og indvilliger i at give afkald på at fremsætte krav over for Datalogisk AS i forbindelse med skader, som måtte opstå som følge af sådanne aktiviteter.

TEST AF BREDBÅNDFORBINDELSE

På IT og Telestyrelsens hjemmeside kan du teste hastigheden på din Internetforbindelse.

Klik her for at komme til Tjek Dit Net