januar 14, 2019

AUTOMATISK GENKENDELSE AF UKRUDT I MARKEN ER EN REALITET:

KOM OG HØR OM DEN UDVIKLEDE KAMERATEKNOLOGI
OG FÅ OGSÅ PRAKTISK ERFARING MED HJEM!

I dag kan et kamera med en tilhørende app automatisk identificere og kortlægge ukrudt i marken, primært i rækkesåede afgrøder. Med anvendelse af teknologien kan planteavleren målrettet og med større præcision foretage ukrudtsbekæmpelse.

Du har nu mulighed for at deltage i et træningsforløb på to timer, hvor du får indblik i brugen af teknologien, herunder anvendelse af kamera, behandling af data samt udarbejdelse af tildelingsfiler til brug i sprøjten.
Endvidere diskuteres fordelene ved registrering af ukrudtsmængden og tilhørende beregning af sprøjtebehovet, og hvad det betyder i form af besparelse af tid, reducering af sprøjtemidler og omkostninger.

I et samarbejde har AgroIntelli og Datalogisk udviklet ukrudtskameraet WeedMaps, som der tages udgangspunkt i under træningsforløbet. Ligeledes er det de to virksomheder, som uddanner deltagerne.

Initiativet er støttet af Miljøstyrelsen i regi af Partnerskab for Præcisionssprøjtning.

YDERLIGERE INFORMATION:
Per Andersen
Mail: per.andersen@datalogisk.dk
Tlf: 7020 3311
Tilmelding til ét af arrangementerne:
Deltagelse er gratis.

Klik her for at se invitationen

Tilmelding