februar 24, 2016

Undtagelser i Planteværnstjek

Undtagelser i planteværnstjek

Nedenstående liste viser en række middelgodkendelser vi på nuværende tidspunkt ved, der ikke håndteres i Planteværnstjek

Godkendelseskontrol i markblad og Planteværnsindberetning

I visse tilfælde vil der være forskelle i markbladets og planteværnsindberetningens kontrol af midlernes godkendelse. Planteværnstjekket sammenligner afgrøden med middeldatabasens oplysninger om godkendelse. I markbladet anvendes Næsgaard MARK afgrøden, der er mere specifikke end de lovafgrøder, der anvendes ved planteværnsindberetningen til SJI. Hvis lovafgrøderne i planteværnsindberetningen dækker flere Næsgaard MARK afgrøder, så vil godkendelsesresultatet blive en rød smiley.
Behandlingsfrist i forhold til udviklingsstadie:
Hvis behandlingsfristen for et middel i godkendelsen er angivet som et “seneste anvendelsesstadie”, vil der ikke være kontrol for dette i Planteværnstjek.

Afstandskrav til vandløb der er doseringsafhængig
Enkelte DFF midler har fortsat en godkendelse hvor afstandskrav til vandløb er doserings afhængig, her er valgt den højeste afstand uanset dosering.

Dosering afhængig af vækststadie

F.eks. Safari i fabriksroer. Her er maks. doseringen 20 g/ha hvis 1. sprøjtning er på kimbladsstadiet, men maks. doseringen 30 g/ha hvis 1. sprøjtning er på 4 bladsstadiet.
Her tjekkes på den højest mulige dosering. Dvs. at der vises først rød smiley ved samlet dosering over 30g/ha.

Dato for behandling

MCPA må ikke anvendes efter 1/8
Express ST, må ikke anvendes efter 30/9
Planteværnstjekket kontrollerer ikke på disse datoer.

Håndtering af glyphosat produkter i markbladet.

Tidspunktet Før såning / efter såning før fremspiring identificeres som en behandling foretaget i afgrøden ikke senere en 7 dage efter såning (udsæd)
Stubbehandlingerne identificeres som en behandling foretaget efter høst af hovedprodukt
Den dosering vi tjekker op på er således ikke den samme, og slet ikke hvis vi eks. har frøgræs der sprøjtes ned og følges af en vårsæd.
For at beregning sker korrekt skal planteværnstjekket kunne kontrollere for dosis og anvendelse i  relation til den afgrøde hvorpå den er anført.
Dvs. sprøjter vi eks. frøgræs væk og ønsker at planteværnstjekket skal kunne kontrollere op imod ”Stub efter frøgræs”, så skal sprøjtningen påføres frøgræsmarken.
Er det i stub efter hvede påføres den hvede marken, også selvom sprøjtning og pløjning sker efterfølgende forår, for ellers vil den tjekke op imod ”Inden såning” eller  ”Efter såning før fremspiring” i den følgende afgrøde.
Det kan give en stor forskel for resultatet.

Håndtering af særlige afdriftskrav til boliger, veje, institutioner og offentlige veje.

For Dispensation 2020 af Reglone gælder særligt krav til anvendelse af afdriftsreducerende udstyr på hele arealet med 90% afdriftsreduktion og 20 meter afstandskrav til boliger, veje, institutioner og offentlige arealer.

Næsgaard Mark håndterer ikke dette særlige afdriftskrav på 20 meter til boliger, veje, institutioner og offentlige veje.

Se undtagelserne før 2. juli 2015