august 25, 2023

Tag jordprøver med Næsgaard SOIL


Generelt

Med Modulet SOIL geo-positioneres hver jordprøve med din mobils GPS-signal. Prøvernes ID-logges som observationer på tværs af høstår, så de altid kan findes og genbruges til nye joprdprøvetagninger.Når Jordprøverne er taget i marken sendes de til laboratoriet. Hjemme i Næsgaard MARKKORT programmet sendes prøve-ID filerne til laboratoriet som parrer dem med de indkomne jordprøver. Resultaterne fra laboratoriet modelleres til tildelingskort til brug for gradueret kalknings- eller kalitildelings-kort.

Kør til marken og åbn MOBILE KORT


Klik på marken hvor du vil tage prøver og vælg Spade ikonet
Nu fremkommer dialog til indtastning af ønsket grid-størrelse. Griddet er en hjælp til at fordele prøverne jævnt over marken, men ikke en nødvendighed for at anvende MOBILE SOIL. Ønskes griddet ikke, tryk da Spring over. Vælg en grid-størrelse ud fra, hvor mange prøver du mener er nødvendige for at repræsentere markens forskellige jordtyper forfrugter og andet. Grid antal = prøveantal bestående af et antal stik jævnt fordelt i gridden.
Griddet kan flyttes og på smartphones kan man rotere det i forhold til markpolygonets geometri.Når griddet er lagt og du er klar med æsker, spand og spyd trykkes på Grøn pil i nederste højre hjørne.Du bliver nu bedt om at bekræfte med Ok, at du vil påbegynde jordprøvetagning.Tag jordprøvens stik, f.eks. 20 stik i griddet og kør til det markerede centrum for griddet for at logge dem som en prøve. Logning sker med knappen Jordprøve spade-ikon i øvre venstre hjørne.

Kør derefter til næste grid, udtag stik som puljes og logges i centrum af griddet.

GPS- markøren i skærmens øvre højre hjørne bliver nu Aktiv med farven grøn.Bemærk, prøven kun logges kun når du befinder dig i centeret af gridden.Bemærk, det er ikke muligt at logge to gange i samme grid. Her vil fejlmeddelelse angive, at punktets position er det samme som forrige.Når logningen sker fremkommer en redigerbar kvittering for logning.

Ønsker du undlade en eller flere analyser, f.eks, Cu-tal er der mulighed for at bruge knappen Ændre. Der er mulighed for at tilføje en note, F.eks om et konstateret problemområde i en afgrøde, mistanke om nematoder eller ufremkommelig tærræn.

Herefter gemmes logningen med OK i nederst venstre hjørne.Når Jordprøverne er taget på gøres Jobbet er færdigt med den røde knap nederst i højre hjørne.Vælg nu en ny mark for gentag forfra.

På kontoret åbnes Næsgaard MARKKORT joboversigtens Boksikon. Vælg type i Højre hjørne.