maj 3, 2022

CropManager

CropManager* er et online værktøj med funktioner til beslutningsstøtte og redskaber til præcisionsjordbrug.

Præcisionsjordbrug kan være forbundet med tanken om store maskiner og store investeringer. Heldigvis behøver det ikke at være sådan i praksis. Med tildelingskortet som omdrejningspunkt for et mere præcist arbejde i marken, kommer du rigtig langt.

Som bruger af Næsgaard markstyring kan du få adgang til CropManager programmet og lave tildelingskort ud fra satellitter, algoritmer og biomassekort. Det er endnu en måde at få mere viden om afgrøderne og deres vækst, og dermed opnå den optimale tildeling i marken.

Under funktionen ’Tildelingslag’ udarbejdes kortet, og der sikres en intelligent gradueret sprøjtning, gødskning og såning.

Der er mange dyrkningsmæssige fordele ved graduering af f.eks. gødning. Blandt andet forebygger det lejesæd, hvilket har en stor betydning for udbyttet og økonomien. Du kan også spare på efterafgrøderne ved en gradueret tildeling, og Landbrugsstyrelsen giver rabat på efterafgrøderne, når der udføres præcisionsjordbrug.

Udarbejdelse med få klik og flere marker på én gang

Har du dit markkort og din gødningsplan i Næsgaard, så ligger gødningsplanen automatisk i CropManager, når CropManager åbnes som et modul i Næsgaard MARK. Herefter vælges den gødningstildeling, som skal udføres, og der genereres et tildelingskort på baggrund af biomassekort fra satellitbilleder af marken. Du får den bedst mulige løsning på fordeling af gødningen, og tildelingskortet er klar til eksport.

En unik funktion i CropManager er, at der kan laves mange marker på én gang.

Der er sørget for så få klik som muligt, så du hurtigt kan komme frem løsningen. Det er altafgørende, at præcisionsjordbrug er let, overskueligt og brugervenligt, og det er netop hvad CropManager er.

Prøv nu betal senere!

Kom i gang med CropManager lige nu og her. Du betaler først fra 01-01-2024. Oprettelse af abonnement på modulet er 1.350 kr. – Service pr. år afhænger af antal ha. Se mere her

Se CropManager vejledninger

*CropManager er udviklet af SEGES Innovation og bruges også sammen med deres Mark Online program. Det giver overblik og et stærkt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger i marken.

For at bruge CropManager i Næsgaard skal du arbejde i Næsgaard MARK og der skal være tilknyttet et MARKKORT. Har du ikke selv modulet MarkKORT kan du bede din konsulent om at tilknytte kort fra KORT modulet eller download fra IMK.