februar 24, 2016

Manualer – MARK

AKTUELLE VEJLEDNINGER

Vejledning til indberetning til tast-selv 2024

Lovafgrøder – Næsgaard MARK afgrøder 2024

GHI Gødningsregnskab 2023- Trin for trin

Efterafgrøder i Markplan 2023 (pligt./målret.)

Vejledning til Planteværnstjek version 4

CropManager til Næsgaard Mark

GHI Gødningsregnskab 2022 – Trin for trin

Låsning af høstår

Økologi og registrering i Næsgaard (06/07-2021)

Overfør jordanalyser fra analysefil via markkort

Opret forbindelse til John Deere

VEJLEDNING VED SKIFT AF PC

Installation af program på ny PC

GENEREL BETJENING AF PROGRAMMET

Brugerstyring

Kartoteker – kartotekssæt

Kom godt i gang med Næsgaard MARK og MARKKORT

Kom godt i gang med Næsgaard Online

Datadeling af online mark- og kortdata

Opsætning af kolonner

Låsning af høstår

Opstart af ny bedrift fra bunden

BEDRIFTER 

Opret/vælg bedrift

MARKPLAN 

Generelt om markplan

Opret marker

Slet mark

Vælg afgrøder på markerne

Angiv flere blokke per mark

Angiv analysetal

Ajourfør Næsgaard MARK fra IMK

ID15 fanen på markbladet

Importer markplan fra Tast Selv-service

Indlæs arealer fra IMK-fil

GØDNINGSBEHOV 

Angiv dokumenterede udbytter

Omfordel N-kvoten

Fosforloft 2018-2021

Græssende DE og Græs-ædende dyr og udbytter i græs

GØDNINGSPLANLÆGNING 

Generelt om gødningsplanlægning

Opret/slet gødning

Kopier gødninger fra mark til mark

Optimer gødningsplan

Afstem organiske gødningslagre

ORGANISK GØDNING

Generelt om organiske gødningslagre

MARKBLADE 

Generelt om markbladene

Opret/Slet behandling

Kopier behandlinger

Kopier fra standardplan

Scenarier

Arbejdssedler

Prisopdatering

Forvalg Markblade

Håndtering af klynger i Markplan og på Markblad

PLANTEVÆRN

Vejledning til Planteværnstjek version 4

Integration til IPMwise

Brug af afdriftsreducerende udstyr og Næsgaard Mark

Afdriftsreducerende dyser

Registrering af glyfosatmidler

Eksempler på registrering af glyfosatmidler

GØDNINGSREGNSKAB (GHI)

GHI Gødningsregnskab 2022 – Trin for trin

GHI Gødningsregnskab 2021 – Trin for trin

GHI Gødningsregnskab 2020 – Trin for trin

GHI Gødningsregnskab 2019 – Trin for trin

GHI Gødningsregnskab 2018 – Trin for trin (November 2018)

3 tip til gødningsregnskab 2018

GHI Gødningsregnskab 2017

GHI Gødningsregnskab 2016

GHI Gødningsregnskab 2015

Gødningsregnskab GHI 2014

Gødningsregnskab GHI 2013

Gødningsregnskab – udbyttedokumentation

Gødningsregnskab – Græsafgrøder & DE i Næsgaard Mark (indtil 2017)

SPRØJTEJOURNAL (SJI)

Vejledning til indberetning til SJI

Opret fuldmagt til SJI

ENKELTBETALINGSANSØGNING (TAST-SELV-SERVICE)

Vejledning til indberetning til tast-selv 2023

Lovafgrøder – Næsgaard MARK afgrøder 2023

Vejledning til indberetning til tast-selv 2022

Lovafgrøder – Næsgaard MARK afgrøder 2022

Vejledning til indberetning til TastSelv 2021 (28/01-2021)

Lovafgrøder – Næsgaard MARK afgrøder 2021

Vejledning til indberetning til TastSelv 2020

Lovafgrøder – Næsgaard Mark afgrøder 2020

Vejledning til indberetning til TastSelv 2019

ID15 fanen på markbladet 2020

ID15 fanen, Målrettedeefterafgrøder mv.

Kort om målrettede efterafgrøder 2017

MFO – Miljø Fokus Områder 2015-2020

LOVEFTERAFGRØDER 

Efterafgrøder i Markplan 2022 (pligt./målret./MFO)

Efterafgrøder i Markplan 2021 (pligt./målret./MFO). Nu inkl. præcisionsjordbrug

Målrettede og Pligtige efterafgrøder i markplanen 2020

Obligatoriske målrettede efterafgrøder og rettelser til frivillige efterår 2020 (Fra Nyheder)

Efterafgrøder til markplan 2019

Rettelser til Efterafgrøder i efteråret 2019- hvad gør jeg? (opdateret 10/09/2019)

Efterafgrøder til markplan 2017 udlagt efterår 2016

Vejledning til Pligtige efterafgrøder 2016

Dataudveksling

Opret forbindelse til John Deere

LAGERSTYRING

Lagerstyring af afgrødelagre

Lagerstyring af handelsvarer

Vejledning til at hente følgesedler fra DLG i lagerstyringsmodulet

MASKININVESTERING 

Maskininvestering

UDSKRIFTER

Udskrifter

Udskriftslayout

TID i Markplan

DB beregning i Markblad med TID-data

KONSULENTFACILITETER 

Næsgaard MOBILE bestilling (konsulenter)

Konsulentkartoteker

Logning af eksporteret/indberettet til myndigheder – Hos hvilke kunder er hvad foretaget og i hvilket høstår.