Opdatering af Næsgaard 09-03-2023

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 9. marts 2023. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK CropManager Næsgaard MOBILE Næsgaard MARKKORT I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE torsdag d. 9. marts i tidsrummet 5.30 til 8.30.

Opdatering af Næsgaard 14-02-2023

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d.14. februar 2023. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK CropManager Næsgaard MOBILE Næsgaard MARKKORT I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE tirsdag d. 14. februar 2023 i tidsrummet 5.30 til 8.30.

Opdatering af Næsgaard 31-01-2023

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 31. januar 2023. Som noget nyt laver vi en online gennemgang af nyhederne SE NEDERST I TEKSTEN Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK CropManager Næsgaard MOBILE Næsgaard MARKKORT På onsdag den 1. februar kl. 8:15 gennemgår vi nyhederne i et online møde Der bliver tale om[…]

Markstyring: Rettelser i pipeline

Der er enkelte nøgletalsberegninger i Næsgaard MARK gældende høstår 22/23, som i særlige tilfælde giver fejl i kørende version. Her kan du læse hvilke, så du ikke skal bruge tid på at lede efter forkerte indtastninger. Omdriftsareal under 15 ha. Nøgletal, Omdriftsareal omfattet af GLM og Grønne krav regner forkert i 2023 på økologiske bedrifter[…]

Opdatering af Næsgaard 15-09-2022

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 15. september 2022. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Næsgaard MOBILE Næsgaard MARKKORT I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE torsdag d. 15. september 2022 i tidsrummet kl. 5.30 til 8.00.

Opdatering af Næsgaard 03-05-2022

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 3. maj 2022. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Næsgaard MARKKORT Næsgaard MOBILE I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE tirsdag d. 3. maj 2022 i tidsrummet kl. 5.30 til 8.00.

Opdatering af Næsgaard 09-03-2022

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard MARK onsdag d. 9. marts 2022. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK, MARKKORT, TID og Næsgaard MOBILE onsdag d. 9. marts 2022 i tidsrummet 7.00 til 8.00. Med venlig hilsen Datalogisk A/S Tlf.: 70 20 33 11[…]

Nye midler, afgrøder og husdyrefterafgrødekrav for efterår 2022

Normerne er opdateret med nye midler og afgrøder efter ønske. Blandt andet er svolvsyre tilføjet gødningskartoteket så tilført svovl ved forsuring beregnes.Ligeledes er det nye husdyrefterafgrødekrav for efteråret 2022 tilføjet normerne. Normerne har været i høring og nu vedtaget. Der er sket store ændringer og de nye ID281 vandoplande følger kun delvis de gamle kystvandsområder[…]

Opdatering af Næsgaard 27-01-2022

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 27. januar 2022. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Næsgaard MARKKORT Næsgaard MOBILE I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE torsdag d. 27. januar 2022 i tidsrummet 5.30 til 8.00.

Opdatering af Næsgaard 12-10-2021

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 12. oktober 2021. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Næsgaard MARKKORT Kopiering af omsætningsskalaerDet er muligt at rette i standarddosering Næsgaard MOBILE I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE tirsdag d. 12. oktober 2021 i tidsrummet 5.30 til[…]

Import af nye midler i Næsgaard MARK

Normerne er blevet opdateret med nye midler. Det sker løbende og normalt ikke noget vi annoncerer, men det seneste års tid er der kommet mange nye produkter og flere produkter skifter samtidig godkendelsesnr. i forbindelse med dispensationer, så der reelt kan være op til 3 produkter af samme middel på markedet i samme vækstsæson. Det[…]

Opdatering af Næsgaard MARK og MOBILE

Næsgaard programmerne er i dag Den 06-07-2021 blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK – 6.0.0.0 / 58 Optimering af Lagerstyring på bedrifter med Partnerskab Håndtering af alternativet Præcisionsjordbrug til Pligtige efterafgrøder i markplan og nøgletalsberegninger Håndtering af kvælstoffikserende efterafgrøder til Pligtige efterafgrøder i markplan og nøgletalsberegninger Ny udskift af nøgletal til Økologiske bedrifter[…]

Opdatering af Næsgaard MARK og MOBILE

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 8. oktober 2020. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Eksport af gødningsregnskab til Landbrugsindberetning (GHI) 2020 Mulighed for manuel indtastning af den korrigerede N-kvote fra høstår 2020 for hele bedriften Ved godkendelse af gødningsregnskab 2020 overføres primo beholdninger af organiske gødningslagre til 2021 med justeret udnyttelsesprocent[…]

Oversigt over nye afgrøder i Næsgaard Mark siden 2018

De senere år er der kommet en del nye afgrøder til og vi tænker ikke at alle løbende tjekker kartoteket. Det er især støtteordninger hos landbrugsstyrelsen der har givet nye afgrøder, men også interessen for intercropping eller samdyrkning er steget. De mange nye afgrøder skulle gerne hjælpe til at sætte flueben og angive den rigtige[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 / 49

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Eksport til TastSelv tilpasset 2020 ansøgning for både Fællesskema og Gødningskvote- og efterafgrøder Mulighed for at indtaste areal med Skærpet fosforloft per mark (kan også overføres direkte fra Næsgaard Markkort Nøgletal til beregning af Skærpet fosforloft anvender indtastede arealer fra markplan Faciliteter[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 / 48

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Nøgletallet Harmoniareal med skærpet fosforkrav er ændret, så det beregnes ud fra Landbrugsstyrelsens oplysninger på bedriftens CVR-nr. Nøgletallet Eftervirkning N, målrettede efterafgrøder er ændret, så der ikke beregnes eftervirkning på alternativer Nøgletallet Fradrag N, sen etablering af efterafgrøder er ændret, så der[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 /45

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Normer for afgrøder og besætninger tilpasset planperioden 2019/2020 Udskrifter til Landbrugsstyrelsen 2019/2020 er oprettet Indtastning af sådato og beregning af fradrag i N-kvote for sent såede efterafgrøder i efteråret 2019 Flere rettelser i nøgletal Næsgaard MARKKORT Tilføjet nye modeller for beregning af[…]

Normopdatering

Der er opdateret med nye midler og afgrøder i Næsgaard mark til 2019. Nye afgrøder: – Blomsterbrak m. målrettet efterafgrødebrak – Slåningsbrak til målrettet efterafgrødebrak – Målrettet energiafgrøde – Braklagte arealer langs vandløb og søer – Græs omkring vandboringer – Udyrket areal omkring vandboring – Målrettede mellemafgrøder (korsbl) Nye midler: Bulldock Max 25 SC, Trimaxx[…]