Oversigt over nye afgrøder i Næsgaard Mark siden 2018

De senere år er der kommet en del nye afgrøder til og vi tænker ikke at alle løbende tjekker kartoteket. Det er især støtteordninger hos landbrugsstyrelsen der har givet nye afgrøder, men også interessen for intercropping eller samdyrkning er steget. De mange nye afgrøder skulle gerne hjælpe til at sætte flueben og angive den rigtige[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 / 49

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Eksport til TastSelv tilpasset 2020 ansøgning for både Fællesskema og Gødningskvote- og efterafgrøder Mulighed for at indtaste areal med Skærpet fosforloft per mark (kan også overføres direkte fra Næsgaard Markkort Nøgletal til beregning af Skærpet fosforloft anvender indtastede arealer fra markplan Faciliteter[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 / 48

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Nøgletallet Harmoniareal med skærpet fosforkrav er ændret, så det beregnes ud fra Landbrugsstyrelsens oplysninger på bedriftens CVR-nr. Nøgletallet Eftervirkning N, målrettede efterafgrøder er ændret, så der ikke beregnes eftervirkning på alternativer Nøgletallet Fradrag N, sen etablering af efterafgrøder er ændret, så der[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 /45

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Normer for afgrøder og besætninger tilpasset planperioden 2019/2020 Udskrifter til Landbrugsstyrelsen 2019/2020 er oprettet Indtastning af sådato og beregning af fradrag i N-kvote for sent såede efterafgrøder i efteråret 2019 Flere rettelser i nøgletal Næsgaard MARKKORT Tilføjet nye modeller for beregning af[…]

Normopdatering

Der er opdateret med nye midler og afgrøder i Næsgaard mark til 2019. Nye afgrøder: – Blomsterbrak m. målrettet efterafgrødebrak – Slåningsbrak til målrettet efterafgrødebrak – Målrettet energiafgrøde – Braklagte arealer langs vandløb og søer – Græs omkring vandboringer – Udyrket areal omkring vandboring – Målrettede mellemafgrøder (korsbl) Nye midler: Bulldock Max 25 SC, Trimaxx[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering version 6.000/42

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Flere faciliteter til at håndtere Målrettede efterafgrøder og alternativer i markplanen ID15-oversigt udvidet med kontrol af angivne tilsagn på målrettede efterafgrøder Eksport af markplan og oplysninger til Gødningskvoteskema og efterafgrøder i TastSelv (GKEA-fil) Udskrift af nøgletal (udskrift 20560) tilrettet og fejlrettet Flere[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/41

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Faciliteter til at håndtere Målrettede efterafgrøder og alternativer i markplanen Se vejledning her Eksport af markplan til FællesSkema. Tilretning af nøgletalsopsætning til håndtering af Pligtige efterafgrøder Ændring af brugerstyring. Nu er der mulighed for at lave brugere til Næsgaard MOBILE der udelukkende[…]

husdyrefterafgrøder

Opdatering af normer i Næsgaard MARK

Den 12/12 2018 I perioden fra kl 00:00 til  kl. 9:30 var der desværre en fejl i vores normer for vårbyg i 2018. Fejlen havde kun betydning for indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal, og er nu rettet uden det har betydning for data.

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/39

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Nye nøgletal til økologi. Maks kvote ved 60 kg N/ha, Maks kvote ved 100 kg N/ha og Modtaget org.gødn lov-N/ha Se vejledning her Datokontrol på Skema A rettet Afgrødealder på markplan op til 35 år Markplansdialog stabiliseret Se også en nye vejledning[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/38

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Eksport af gødningsregnskab til GHI Se vejledning her Oversigt over bedrifter hvor der er eksporteret/indberettet til GHI, SJI og EHA. Se vejledning her Information om, hvornår en bedrift sidst har været åbnet Næsgaard MARKKORT Logning af bedrifter, hvor der er eksporteret til[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/36

Næsgaard MARK Afgrøder og besætninger er tilrettet regelsæt for 2019 Udskrifter for 2019 af Skema A, Skema B1 og forbrug af gødninger Oversigt over ID15 områder tilknyttet marker samt sammentælling og visning af efterafgrødekrav og skærpet fosforkrav. Se vejledning her Enkelte rettelser til nøgletal Enkelte rettelser til udskrifter Næsgaard MARKKORT Helt ny programversion med flere[…]

Normopdatering

Normerne er opdateret med nye licensbetingelser samt databehandleraftale. Desuden er der opdateret kartoteker med Planteværnsmidler og Sorter.

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/35

Alle programmer Der er sket en tilpasning til den nye EU-forordning om beskyttelse af personlige data. Dette betyder bl.a. at der er nye licensbetingelser som du skal acceptere før programmet kan anvendes Næsgaard MARK Afgrødelagre er ændret, så man kan vælge, om et lager skal være tilknyttet et enkelt høstår eller anvendes på tværs af[…]

husdyrefterafgrøder

Kvælstofprognosen 2018

Normerne er ajourført med Kvælstofprognosen for 2018. Bedriftens gødningskvote er automatisk ajourført. Hvis du vil have ændret på gødningstildelingerne, skal du selv gøre dette. For online brugere af Næsgaard MARK er normerne opdateret med kvælstofprognosen. Hvis du stadig har lokalversion skal du selv opdatere normerne, før ændringerne træder i kraft. Normerne viser at der netto[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/34

Næsgaard MARK 30-01-2018 Eksport af markplaner til Tast Selv 2018 Planteværnstjek rettet ved beregning af dosis før fremspiring og efter høst/i stub Nye nøgletal til MFO Bræmmer Udskrift af nøgletal (Udskrift 20560) opdateret med flere nøgletal (bræmmer) Flere mindre rettelser Næsgaard MARKKORT Eksport af markkort til IMK 2018 Mulighed for at flytte og slette punkter[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/33

Næsgaard MARK 12-12-2017 N-kontrol rettet, så der kan tastes værdier for ”rene” P-gødninger Gødningsregnskab for 2017 kan udskrives via dialogen Gødningsregnskab og husdyrindberetning Ny udskrift med nøgletal tilpasset 2018 Udskrift 20560 Nøgletal med fosforloft Beregning af fosforloft på udskrift 48250 er justeret for bedrifter med blandet besætning Flere gødningsanalyser vises på Skema B1 (udskrift 78900)[…]

Normopdatering

Der er opdateret nye normer, med bla. nye godkendte dyser til afdriftsreduktion. Fabrikat Dyse/teknik Agrotop AirMix 110-03 AM Agrotop TurboDrop Hispeed 110-03 Albuz AVI Twin 110 04 Albuz CVI Twin 110-02 Billericay AirBubble Jet ABJ 02 Billericay AirBubble Jet ABJ 025 Billericay AirBubble Jet ABJ 03 Billericay AirBubble Jet ABJ 035 Billericay AirBubble Jet ABJ[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering – 6.000 /28

Næsgaard MARK 06-07-2017 NYHED: Facilitet til afgrødelagre. Opret dine afgrødelagre, så du klar til at oprette regi-streringer på Næsgaard Mobile. Se mere her Nye nøgletal til målrettede efterafgrøder Ny kolonneopsætning af Markblad. Marknavn og Person vises som standard Næsgaard MARKKORT Flere rettelser til Online Analysekort og Online Tildelingskort  

Normopdatering

Oversigt over nye planteværnsmidler tilføjet i perioden marts til maj: Mavrik Vita, Propulse SE 250, Talius, Inter-Trinex, ATR Clomazon 360 CS, ATR Clopico, ATR Clopyralid, ATR Floclopy, ATR Glyphosat 480, ATR Tribenuron, Bronco, Callisto Plus, Cleave, Clipless NT, Conviso One, Corzal 160 SE, ECP Betasana 160 SE, Flocter WP5, Glyphomax 360 TF, Glyphomax HL, Goltix 70[…]

Næsgaard

PROGRAMOPDATERING – 6.000 / 26

Næsgaard MARK 30-03-2017 Faciliteter til håndtering af afdriftsreducerende udstyr på Lovpligtig sprøjtejournal. Se vejledningen her Udskrift af mængdeopgørelser respekterer nu afkrydsninger for ”Maskinstation” Flere mindre rettelser Næsgaard MARKKORT Hastighedsoptimeringer flere steder i programmet Flere mindre rettelser Efter installation af opdateringen skal der opdateres normer hos kunder der kører i lokal database. Følg vejledningen på skærmen.[…]