Normerne er opdateret med Målrettet regulering 2023 og husdyrefterafgrøder for 2023

Grundet folketingsvalget har vi længe ventet på disse informationer, men nu er de sendt i høring og forventes vedtaget når der foreligger en ny regering. Behovet for efterafgrøder til målrettet regulering i 2023 eller husdyrefterafgrøder i 2023 ligger tæt på kravet i 2022, så der er ikke det store behov for at genberegne allerede udarbejdede[…]

Markstyring: Rettelser i pipeline

Der er enkelte nøgletalsberegninger i Næsgaard MARK gældende høstår 22/23, som i særlige tilfælde giver fejl i kørende version. Her kan du læse hvilke, så du ikke skal bruge tid på at lede efter forkerte indtastninger. Omdriftsareal under 15 ha. Nøgletal, Omdriftsareal omfattet af GLM og Grønne krav regner forkert i 2023 på økologiske bedrifter[…]

Opdatering af Næsgaard programmerne

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 15. september 2022. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Normopdatering 2023, med normændringer, nye dyretyper, ændrede korrektionsformler for 2023, skema A, Udbyttedokumentation, Skema B1 mv. Nye nøgletal vedr. salg af husdyrgødning til biogas. Nye nøgletal til håndtering af nye GLM krav fra 2023 inkl. ny nøgletalsgruppe.[…]

Opdatering af Næsgaard programmerne

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 3. maj 2022. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Forberedelse til CropManager med biomassekort med mulighed for gradueret tildeling Ny loginskærmbillede i forbindelse med CropManager Flere mindre rettelser Næsgaard MARKKORT Redigering af analyseprofiler til jordprøver Flere mindre rettelser Næsgaard MOBILE Arbejdssedler kan kopieres sammen med behandlinger[…]

Opdatering af Næsgaard programmerne

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard MARK onsdag d. 9. marts 2022. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Nye dyretyper: Slagtekyllinger (1,74 – 3,18 kg) inkl. korrektionsformler i 2021 og 2022 Flere mindre rettelser I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK, MARKKORT, TID og Næsgaard MOBILE onsdag d. 9. marts[…]

Nye midler, afgrøder og husdyrefterafgrødekrav for efterår 2022

Normerne er opdateret med nye midler og afgrøder efter ønske. Blandt andet er svolvsyre tilføjet gødningskartoteket så tilført svovl ved forsuring beregnes.Ligeledes er det nye husdyrefterafgrødekrav for efteråret 2022 tilføjet normerne. Normerne har været i høring og nu vedtaget. Der er sket store ændringer og de nye ID281 vandoplande følger kun delvis de gamle kystvandsområder[…]

Opdatering af Næsgaard programmerne

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 27. januar 2022. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Eksportfiler til Fællesskema og GKEA tilpasset 2022 ansøgning Mulighed for afkrydsning af Præcisionsjordbrug som alternativ til målrettede efterafgrøder Mulighed for at anvende N-fikserende efterafgrøder til Målrettede efterafgrøder Der er lavet en låsningsfunktion, så alle data (markplan, markblad,[…]

Opdatering af Næsgaard programmerne

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 12. oktober 2021. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Facilitet til at eksportere gødningsregnskab 2021 til GHI Enkelte rettelser til korrektionsformler for besætninger 2021 Flere mindre rettelser Næsgaard MARKKORT Rettelser til tildelingskort Kopiering af omsætningsskalaerDet er muligt at rette i standarddosering Rettelse til import af analysekort[…]

Import af nye midler i Næsgaard MARK

Normerne er blevet opdateret med nye midler. Det sker løbende og normalt ikke noget vi annoncerer, men det seneste års tid er der kommet mange nye produkter og flere produkter skifter samtidig godkendelsesnr. i forbindelse med dispensationer, så der reelt kan være op til 3 produkter af samme middel på markedet i samme vækstsæson. Det[…]

Opdatering af Næsgaard MARK og MOBILE

Næsgaard programmerne er i dag Den 06-07-2021 blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK – 6.0.0.0 / 58 Optimering af Lagerstyring på bedrifter med Partnerskab Håndtering af alternativet Præcisionsjordbrug til Pligtige efterafgrøder i markplan og nøgletalsberegninger Håndtering af kvælstoffikserende efterafgrøder til Pligtige efterafgrøder i markplan og nøgletalsberegninger Ny udskift af nøgletal til Økologiske bedrifter[…]

Opdatering af Næsgaard MARK og MOBILE

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 8. oktober 2020. Nyheder/ændringer med denne opdatering: Næsgaard MARK Eksport af gødningsregnskab til Landbrugsindberetning (GHI) 2020 Mulighed for manuel indtastning af den korrigerede N-kvote fra høstår 2020 for hele bedriften Ved godkendelse af gødningsregnskab 2020 overføres primo beholdninger af organiske gødningslagre til 2021 med justeret udnyttelsesprocent[…]

Oversigt over nye afgrøder i Næsgaard Mark siden 2018

De senere år er der kommet en del nye afgrøder til og vi tænker ikke at alle løbende tjekker kartoteket. Det er især støtteordninger hos landbrugsstyrelsen der har givet nye afgrøder, men også interessen for intercropping eller samdyrkning er steget. De mange nye afgrøder skulle gerne hjælpe til at sætte flueben og angive den rigtige[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 / 49

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Eksport til TastSelv tilpasset 2020 ansøgning for både Fællesskema og Gødningskvote- og efterafgrøder Mulighed for at indtaste areal med Skærpet fosforloft per mark (kan også overføres direkte fra Næsgaard Markkort Nøgletal til beregning af Skærpet fosforloft anvender indtastede arealer fra markplan Faciliteter[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 / 48

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Nøgletallet Harmoniareal med skærpet fosforkrav er ændret, så det beregnes ud fra Landbrugsstyrelsens oplysninger på bedriftens CVR-nr. Nøgletallet Eftervirkning N, målrettede efterafgrøder er ændret, så der ikke beregnes eftervirkning på alternativer Nøgletallet Fradrag N, sen etablering af efterafgrøder er ændret, så der[…]

Næsgaard MARK

Programopdatering 6.000 /45

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Normer for afgrøder og besætninger tilpasset planperioden 2019/2020 Udskrifter til Landbrugsstyrelsen 2019/2020 er oprettet Indtastning af sådato og beregning af fradrag i N-kvote for sent såede efterafgrøder i efteråret 2019 Flere rettelser i nøgletal Næsgaard MARKKORT Tilføjet nye modeller for beregning af[…]

Normopdatering

Der er opdateret med nye midler og afgrøder i Næsgaard mark til 2019. Nye afgrøder: – Blomsterbrak m. målrettet efterafgrødebrak – Slåningsbrak til målrettet efterafgrødebrak – Målrettet energiafgrøde – Braklagte arealer langs vandløb og søer – Græs omkring vandboringer – Udyrket areal omkring vandboring – Målrettede mellemafgrøder (korsbl) Nye midler: Bulldock Max 25 SC, Trimaxx[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering version 6.000/42

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Flere faciliteter til at håndtere Målrettede efterafgrøder og alternativer i markplanen ID15-oversigt udvidet med kontrol af angivne tilsagn på målrettede efterafgrøder Eksport af markplan og oplysninger til Gødningskvoteskema og efterafgrøder i TastSelv (GKEA-fil) Udskrift af nøgletal (udskrift 20560) tilrettet og fejlrettet Flere[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/41

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK Faciliteter til at håndtere Målrettede efterafgrøder og alternativer i markplanen Se vejledning her Eksport af markplan til FællesSkema. Tilretning af nøgletalsopsætning til håndtering af Pligtige efterafgrøder Ændring af brugerstyring. Nu er der mulighed for at lave brugere til Næsgaard MOBILE der udelukkende[…]

husdyrefterafgrøder

Opdatering af normer i Næsgaard MARK

Den 12/12 2018 I perioden fra kl 00:00 til  kl. 9:30 var der desværre en fejl i vores normer for vårbyg i 2018. Fejlen havde kun betydning for indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal, og er nu rettet uden det har betydning for data.