august 24, 2016

Planteværnstjek

Med blot et enkelt klik i Næsgaard MARK kan du med Planteværnstjek få tjekket, om midlerne i din sprøjteplan er godkendt i de aktuelle afgrøder.

ET LET OVERBLIK

Når du har lavet din sprøjteplan i Næsgaard MARK, kalder du blot funktionen Planteværnstjek, som kontrollerer, om de midler, som du har brugt, er godkendte i markens afgrøde. Planteværnstjekket viser med en smiley-ordning, hvorvidt brugen af midlet er lovligt eller ej. En sur, rød smiley indikerer, at midlet er ulovligt, og en glad grøn smiley viser at alt er i orden. En gul smiley viser, at du bør kontrollere brugen af midlet. Det kan for eksempel være, at midlet er godkendt på en off-label godkendelse, som du skal udskrive. Skal du søge yderligere information om de anvendte midler, kan du fra din sprøjteplan lave opslag direkte i Middeldatabasen.

Du skal blot klikke på det aktuelle middel, hvorefter en webbrowser åbner og viser den information, der er til rådighed i Middeldatabasen. Planteværnstjek anvender data fra Middeldatabasen, som er en del af Pl@nteInfo der udgives af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Videncentret for Landbrug.

PLANTEVÆRNSTJEK INDEHOLDER FØLGENDE TJEK:

  • Om de anvendte planteværnsmidler på markbladet er godkendte i den aktuelle afgrøde
  • Om dosering overstiger den max dosering, der må anvendes i forhold til etiketten på det pågældende behandlingstidspunkt
  • Om den samlede mængde af et middel overstiger maksimalt angivne mængde der må anvendes i afgrøden i indeværende høstår
  • Om antallet af behandlinger af et middel overstiger det maksimalt angivne behandlinger, der må foretages i forhold til etiketten
  • Om mængden pr. hektar af et aktivstof overstiger den maksimalt angivne mængde, som må anvendes i afgrøden i indeværende høstår uanset producent/produkt
  • Om brugen af et aktivstof pr. år sker hyppigere end den begrænsning der ligger i anvendelsen af aktivstoffet og andre inden for samme gruppe af aktivstoffer i indeværende høstår uanset producent/produkt
  • Om mængden pr. hektar af et aktivstof overstiger den maksimale belastning pr. hektar af aktivstoffet og andre inden for samme gruppe af aktivstoffer under hensyntagen til aktivstoffets / gruppen af aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder og afgrødestadier i indeværende høstår uanset producent/produkt
  • Om behandlingsfristen i forhold til høst af hovedprodukt er overholdt.
  • Afstandskrav til sø og vandløb

Læs mere i vejledningen

Planteværnstjek i Næsgaard MARK
Planteværnstjek: Smileyer kan være rød, grøn, gul, blå og hvid

Du skal indberette din sprøjtejournal på Miljøstyrelsens webside.

MODULER I PROGRAMPAKKEN TIL NÆSGAARD MARK: