fbpx
24. august 2016

Planteværnstjek

Med blot et enkelt klik i Næsgaard MARK kan du med Planteværnstjek få tjekket, om midlerne i din sprøjteplan er godkendt i de aktuelle afgrøder.

ET LET OVERBLIK

Når du har lavet din sprøjteplan i Næsgaard MARK, kalder du blot funktionen Planteværnstjek, som kontrollerer, om de midler, som du har brugt, er godkendte i markens afgrøde. Planteværnstjekket viser med en smiley-ordning, hvorvidt brugen af midlet er lovligt eller ej. En sur, rød smiley indikerer, at midlet er ulovligt, og en glad grøn smiley viser at alt er i orden. En gul smiley viser, at du bør kontrollere brugen af midlet. Det kan for eksempel være, at midlet er godkendt på en off-label godkendelse, som du skal udskrive. Skal du søge yderligere information om de anvendte midler, kan du fra din sprøjteplan lave opslag direkte i Middeldatabasen.

Du skal blot klikke på det aktuelle middel, hvorefter en webbrowser åbner og viser den information, der er til rådighed i Middeldatabasen. Planteværnstjek anvender data fra Middeldatabasen, som er en del af Pl@nteInfo der udgives af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Videncentret for Landbrug.

PLANTEVÆRNSTJEK INDEHOLDER FØLGENDE TJEK:

 • Om de anvendte planteværnsmidler på markbladet er
  godkendte i den aktuelle afgrøde
 • Om dosering overstiger den max dosering, der må
  anvendes i forhold til etiketten på det pågældende
  behandlingstidspunkt
 • Om den samlede mængde af et middel overstiger
  maksimalt angivne mængde der må anvendes i afgrøden i
  indeværende høstår
 • Om antallet af behandlinger af et middel overstiger det
  maksimalt angivne behandlinger, der må foretages i
  forhold til etiketten
 • Om mængden pr. hektar af et aktivstof overstiger den
  maksimalt angivne mængde, som må anvendes i afgrøden
  i indeværende høstår uanset producent/produkt
 • Om brugen af et aktivstof pr. år sker hyppigere end den
  begrænsning der ligger i anvendelsen af aktivstoffet og
  andre inden for samme gruppe af aktivstoffer i
  indeværende høstår uanset producent/produkt
 • Om mængden pr. hektar af et aktivstof overstiger den
  maksimale belastning pr. hektar af aktivstoffet og andre
  inden for samme gruppe af aktivstoffer under hensyntagen
  til aktivstoffets / gruppen af aktivstoffernes respektive
  maksimale doser i de pågældende afgrøder og afgrødestadier i indeværende høstår uanset producent/produkt
 • Om behandlingsfristen i forhold til høst af hovedprodukt er
  overholdt.
 • Afstandskrav til sø og vandløb

Læs mere i vejledningen

Planteværnstjek i Næsgaard MARK
Planteværnstjek: Smileyer kan være rød, grøn, gul, blå og hvid

Du skal indberette din sprøjtejournal på Miljøstyrelsens webside.

MODULER I PROGRAMPAKKEN TIL NÆSGAARD MARK: