august 24, 2016

Maskininvestering

Med maskininvesteringsmodulet til Næsgaard MARK får du et præcist værktøj til at tage beslutninger. Både når det drejer sig om nye maskininvesteringer samt få sat den rigtige timepris på det arbejde, som du udfø­rer for andre.

FACILITETER I MASKININVESTERING

For hver af dine maskiner kan omkostningerne beregnes

  • Pr. ha
  • Pr. time
  • Pr. år. Desuden kan maskinøkonomien beregnes på markniveau.

BEREGNINGSMETODE

Beregningerne gøres ud fra en række kendte faktorer f.eks. købs-pris, købs-år, forsikring og rente.

Derudover inddrages mere ukendte faktorer, såsom kapacitet og forbrug per år, herunder energiforbrug og inflation. Jo flere kendte faktorer man har, jo mere præcis bliver beregningen.

MASKINØKONOMI PÅ MARKNIVEAU

Når du har beregnet økonomien for den enkelte maskine, kan prisen overføres til Næsgaard MARKs maskinkartoteker og an­vendes på registreringer i markbladet. Det betyder, at de økono­miopgørelser, som du udskriver på mark- eller afgrødeniveau, indeholder de korrekte maskinomkostninger.

MODULER I PROGRAMPAKKEN TIL NÆSGAARD MARK: