Obligatoriske Målrettede efterafgrøder i 2020

Landbrugsstyrelsen har meldt ud, at der bliver krav om Obligatoriske Målrettede efterafgrøder i 2020.
28 Vandoplande mangler fortsat knap 12.500 ha.

Krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2020

Du kan se, om der er krav på din bedrift ud fra ID15 Fanen i markplanen ved siden af Nøgletal.

Krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i markplanen

I eksemplet har ”Lars Hansen” kun udlagt i et kystvandsområde, men der blev et obligatorisk krav i det andet han også havde jord indenfor. Gør han intet vil han blive trukket i kvote for det manglende areal i 2021.

Vil du tilføje ekstra obligatoriske efterafgrøder/mellemafgrøder til din markplan, kan det kun ske inden for de kystvandsområder, hvor behovet endnu ikke er dækket ind, og de skal indberettes sammen med pligtige efterafgrøder i GKEA skemaet senest 10. september, så du undgår er kvotetræk.

I Næsgaard kan du tilføje ekstra målrettede efterafgrøder i markplanen og i “ID15 fanen” se de bliver tilføjet under metode udført og tælle med i beregningen af om det obligatoriske krav bliver dækket ind.

Næsgaard kan ikke eksportere de obligatoriske efterafgrøder til GKEA skemaet, men rettelserne skal tilføjes under “Markplan Efterafgrøder” ved at sætte flueben i “kolonne A11” og angive “metode” i “kolonne A14” ud for de marker hvor du vil angive obligatoriske efterafgrøder .

Læs mere på landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Ændring i frivillige målrettede efterafgrøder 2020?

Går du med overvejelser om at flytte frivillige målrettede efterafgrøder skal du være opmærksom på at ændringer skal ind ved at genåbne dit fællesskema og ansøgning om enkeltbetaling, hvilket måske kan betyde manuel sagsbehandling og forsinket udbetaling.

Vær opmærksom på at du kun kan flytte mellem marker indenfor samme ID15-område. Vær også opmærksom på at efterafgrøder og typer af alternativer tæller forskelligt i forhold til dit tilsagn. Husk! ændringer i forbindelse med frivillige målrettede efterafgrøder skal altid indberettes – også hvis de ikke er muligt at etablere. Du vil blive trukket i kvote for det manglende areal i forhold til tilsagnet i markplanen 2021.

Rettelser i Fællesskemaet skal tilsvarene rettes i Næsgaard under efterafgrødefanen.

Ret ikke i “Metode ansøgt”, men fjern “Metode udført” hvis de flyttes fra marken. Tilsvarende ret på den mark hvortil du vil flytte dit frivillige udlæg eller ændre metode. Kontroller id15 fanen om det ansøgte areal er dækket ind, eller om der skal udlægges efterafgrøder i andre marker.

Vi anbefaler som udgangspunkt ikke, at i eksporterer en ny fil til fællesskemaet da alle rettelser der var foretaget i forbindelse med ansøgning, så vil blive overskrevet, men det er en mulighed.