august 24, 2016

Lagerstyring

Hold nemt styr på hvad du har på lager af planteværn, udsæd, handelsgødning og afgrøder med modulet Lagerstyring i Næsgaard MARK og Næsgaard MOBILE. 

FACILITETER I LAGERSTYRING

 • Registrering af indkøb af handelsvare
 • Elektroniske DLG-følgesedler
 • Handelsvare såsom kemi og såsæd bliver automatisk trukket fra lager ved udførsel af opgave
 • Registrering af indlægning af afgrøder på lager
 • Registrering af priser
 • Altid opdateret status for lager og indkøb af handelsvare
 • Prisberegning ud fra forskellige prismodeller i handelsvare
 • Opdateret status for lager og indkøb af handelsvare i Næsgaard MOBILE

ENKEL REGISTRERING AF HANDELSVARE – OGSÅ VED FLERE BEDRIFTER

Når man indkøber varer – f. eks planteværnsmidler eller handels-gødning – så registreres mængder og priser i modulet. Videre­salg kan også registreres. Lagermodulet kan arbejde på tværs af flere bedrifter. Det bety­der, at man, hvis man administrerer flere bedrifter, har mulighed for at lave en central lagerstyring. Det er en fordel, hvis man eksempelvis laver fælles indkøb for flere bedrifter.

LAGERSTYRING MED DLG-FØLGESEDLER

Du kan elektronisk hente dine følgesedler fra DLG ind i Næsgaard MARK og samtidig opdateres dit lager. Tryk blot på knappen ’Hent følgesedler fra DLG’ i lagerstyringsmodulet, og de vises på din PC-skærm. Du bliver altså fri for en manuel arbejdsgang med at taste en fysisk følgeseddel ind i programmet. Du henter følgesedlerne på din PC, men kan altid få den aktuelle lagerstatus frem på både PC og din mobil, hvis du f.eks. står i marken.

AFGRØDELAGER

Afgrødelager funktionen giver dig mulighed for lave lagerstyring af dine afgrøder både under og efter høst. Med Næsgaard MOBILE app’en kan du på mobil eller tablet registrere dine afgrøder, mens du er i marken eller ved indvejningen. Det skaber løbende overblik og styr på beholdningen.

Du kan indtaste og registrere afgrøder på forskellige niveauer: Mængde, hvilken mark de kommer fra, og hvilket lager de bliver opbevaret på, f.eks. byglager, hvedelager eller frøgræs. Disse er oprettet i systemet. Der er også mulighed for selv at oprette et lager, som er særlig relevant for den enkelte bedrift, ligesom der kan oprettes eksterne lagre, f.eks. DLG. ’Lagerstyring af afgrøder’ er muligt på mobil/smartphone, tablet og online på PC. Løbende styr på beholdningen

Fordele ved afgrødelager:

 • Effektivt overblik
 • Løbende styr på beholdningen Adgang til data på mobil
 • Oprette og hente data hvor som helst og når som helst
 • Mulighed for flere brugere
 • Oprette egne og eksterne lagre
 • Kan bruges sammen med din Næsgaard MARK
 • Nem og enkel brugerflade

FULD INTEGRATION SIKRER OVERBLIK

Fuld integration med registreringerne på markbladene i Næs­gaard MARK sikrer, at man altid kan få beregnet en aktuel la­gerstatus ud fra køb, salg og forbrug. Denne lagerstatus kan også bruges til kontrol af, om det er det korrekte forbrug, der er registreret på markbladene. Modulet giver også et bedre overblik i indkøbssituationen, da det for en vilkårlig periode kan beregne en lagerkorrigeret ind­købsliste.

MODULER I PROGRAMPAKKEN TIL NÆSGAARD MARK: