april 30, 2024

Vejleding til Pletsprøjtningskort


Generelt

Vejledningen er rettet mod 1-kimbladet og 2-kimbladet samt en særskilt beskrivelse til generering af Tidsel-tildelingskort. Til sidst et afsnit om redigering i forudsætninger for interpolering.

Faciliteten skal anvendes til at hente og behandle ukrudtsdata til danne et ukrudtskort over arealer.

Forudsætninger


For at danne et ukrudtskort, er det en forudsætning at arealerne er fotograferet og at billederne efterfølgende er behandlet med værktøjer til genkendelse og optælling af ukrudt.

Ligeledes skal der være tegnet et markkort over arealerne i Næsgaard Markkort. Se mere om hele

Se mere om hele RoboWeedMaPS projektet her

Indlæsning af data

Marker én mark ad gangen på Markkortet, og vælg menuen Data/Indlæs ukrudtsdata

Hvis der ikke er ukrudtsdata for marken kommer der en besked om dette. Er der ukrudtsdata for marken, vises en tabel med en oversigt over de uploads der er foretaget for arealet.


Vælg data til hentning

UploadID: Nummer på upload

Antal: Antal billeder i hele uploaden (kan dække flere marker)

Fra: tidspunkt for første billede

Til: tidspunkt for sidste billede

Status: Færdigbearbejdede uploads har status Fuldført.

Uploads der stadig bearbejdes har status Venter.

Øvrige kolonner indeholder interne data.

Kun uploads markeret med Fuldført indeholder gyldige data Marker dén eller dé ønskede uploads der ønskes hentet til ét ukrudtskort og klik på


Når ukrudtsdata er hentet, vises en status på skærmen.

Varigheden af at hente data afhænger af datamængden samt internetforbindelsens hastighed. Kortet med ukrudtsdata gemmes som Type ukrudtsdata. sæt Typefilter til ”Alle” for at få dem vist i joboversigten.

Generéring (Gridning) af ukrudtskort til tænd/sluk pletsprøjtning

Hent marker med ukrudtsdata frem på skærmen fra joboversigten.

Jobinfo dialogen vælges, Igis data kan vises og tilpasses i menuen Punkter.


I fanen Beregn indstilles gridstørrelse i Celle størrelse H 5*B 5. Gridningsformel vælges Inverse distance med søgeradius standard er 20 meter vægtningsfaktor 2, Ja til anvend nærmeste 5 (punkter) og gridningsfaktor 3 svarende til fotos á 1/3 kvm.

Marker med fluben udfor 1-kimbladet  aktivt eller 2-kimbladet.


Skift til fanen Jobinfo/Skala, og vælg en passende skala til ukrudtskortet.

Vælg f.eks.

Type: Standard opsætninger

Gruppe:Ukrudtslogninger

Navn:Antal Klik på ikonet Vælg


Opret modelkort


Vælg nu fanen Opret Modelkort og Inputslag, f.eks 1-kimbladet. Sæt Grænseværdi for tænd/sluk , her 1 pl./kvm..

Sæt flueben i ønsket lag

Vælg Beregn og sæt flueben i vis ud for resultat pletsprøjtning.

Nu beregnes et ModelkortVælg fanen Opret Modelkort og redigering.


Vælg Skala for modelkort i Rediger samme Type og Gruppe og NAVN = Antal


Vælg Modelkort i Joboversigten. Det er muligt at rette manuelt i både modelkort og Tildelingskort. Områder kan indtegnes som basislag hvor der skal sprøjtes, selv om der ikke er belæg for det fra overkørslen af arealet eller hvis arealet ikke er blevet overkørt. Brug tegnefacilitet vælg farve på skalaen og tegn områder ind.


Vælg Tildelingskort i Joboversigten og overfør det til maskine fra Joboversigten.


OBS: Der kan kun gemmes samme tildelingskortlag i Joboversigten,, så proceduren er, at overføre hvert tildelingslag f.eks 1-kimbl. til maskine, dernæst laves job for 2-kimbl.

Fra joboversigten er det muligt via menuen ret at redigere. Under Generelt kan en mere tydelig jobbeskrivelse noteres. Under Redskab og Produktoplysninger tilpasses redskab og mængde-Enhed. ( Netop Johndeere kan ikke have tomme værdifelter, så  man må ikke vælge sprøjte under fanen redskab. Vælget Andet vil der i feltet 0,000 som accepteres i JD terminaler.


Eksporter doseringer til maskine

Når tildelingskortet er genereret skla det overføres til redskabet.

Gå i Joboversigten og marker den eller de marker som skal behandles.

Vælg nu det fil format data skal overføres i.

Nu gemmes tildelingsdato på din pc

Særlig vejledning for tidsel-tildelingskort


Produktion af tidselkort er indtil videre således:

Kildematerialet er naturligvis det indlæste Type Ukrudts data. Her vist uden farve på baggrundskort og punkter vist. Samt med fave og Jobinfo åben. Agertidsel er valgt til beregning med samme parametervalg som for 1-kimbladet og 2-

Definer nu omsætningstabel f.eks ved 1 tidsel. pr. kvm. (Indrammet i gult). Se nedenfor.


Opret et Tildelingskort

Gå i Joboversigt

Opret Tildelingskort og navngiv det.

.

Vælg fanen Baggrundskort og udfyld dialogen for en valgt mark som vist på billede.

Vælg alle i Type og Fra job, den aktuelle mark og Lag Tidsel, ager.

Vælg Ok

Vælg laget med flueben.

Gå i Jobinfo

Vælg fanen Bergen og Vlælg Via omsætningstabel

Opret skala

Type egne opsætninger

Gruppe Ukrudt

Navn Spotspr

Vælg interval størrelse,

f. eks 0,0-0,2 pl/kvm. for ingen sprøjtning. Fra 0,2>>> for sprøjtning gældende for spotsprøjtning (on/off) som passer til de intervaller i gridning af de indlæste ukrudtsdata.

Vælg Standard farveskala og Gem

Vælg Skala med flueben

Dosis vises nu som on for 1,39 ha, 1253 % af markens areal.


Via højreklik er det muligt at redigere hvis billedmaterialets alder eller modellens bud drages i tvivl.


Rediger forudsætninger for interpolering


Programmet anvender modellen Inverse distance til at generere ukrudtskortet.

På fanen Jobinfo/Beregn er der mulighed for at se og justere inputparametrene til modellen.

Når der er ændret i parametrene, klikkes på knappen Udfør beregning for at gentegne ukrudtskortet.

OBS: parameteren ”Gridfaktor” bruges til at ”omregne” grid- værdier til planter/m2. Standard dækker billederne 0,25m2. Via fanen Jobinfo/Skala er der ligeledes mulighed for at lave egne skalaer til ukrudtskortene.