24. februar 2016

Manualer – KORT

AKTUELLE VEJLEDNINGER

Ortofoto og Windows 7 servicepack 1

Tildelingskort til udsæd

Beregn JB på marker

Nye kalk- og kalimodeller

Eksport til Trimble

Beregn afstande til vandmiljø og §3 områder samt vis 2 års forfrugter

Vis-observationer

EUblok-klip

Vis højdeprofil

Hent markkort fra hektaransøgning (IMK)

Upload kort til Næsgaard Online

Upload af markkort til IMK 2.0

Vejledning til opmåling af søer og vandløb til brug i Planteværnstjek

GENERELLE BRUGERVEJLEDNINGER (PLUS, OPTI og ADVICER)

Eksempler

Ikoner

Kom godt i gang med kortet (red. 14.02.2017)

Zoom

Tegnefunktioner

Tekster

Udskriv

Import/eksport af kort

Arealkontrol

Hent markkort fra hektaransøgning (IMK)

Vis højdeprofil

Genvejstaster

SPECIALVEJLEDNINGER TIL RÅDGIVERE (MARKKORT ADVICER)

Min første kunde

Anvendelse af fælles opsætninger

Installation af Ortofoto på server

Import af analyser fra Dansk Markdatabase

Opsætning Seges mark online

Konverter en shape file eller Mif/mif til IMK(XML)

ATFARM

Vejledning til Atfarm

GENRELLE BRUGERVEJLEDNINGER (AGROSAT)

Tildelingskort til udsæd

Datagrænser

Beskrivelser af nye kalk- og kalimodeller

Beskrivelse af modeller(Gamle modeller)

Farveskalaer

Gridberegninger

SPECIALVEJLEDNINGER TIL AGROSAT

Analyser uden GPS

Fra analysekort til tildelingskort

SPECIALVEJLEDNINGER TIL FARM SITE MATE

Logning med Farm Site

SPECIALVEJLEDNINGER FOR SUPERBRUGER

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Indlæsning af ortofoto

Installation af program på ny pc

GAMLE VEJLEDNINGER

Indlæsning af ortofoto

Sikkerhedskopiering

Vejledning til SyreN

LICENSBETINGELSER

Licensbetingelser