24. februar 2016

Manualer – KORT

 

Aktuelle vejledninger

Nye kalk- og kalimodeller

Beregn afstande til vandmiljø og §3 områder samt vis 2 års forfrugter

Vis-observationer

EUblok-klip

Vis højdeprofil

Hent markkort fra hektaransøgning (IMK)

Upload kort til Næsgaard Online

Upload af markkort til IMK 2.0

Vejledning til opmåling af søer og vandløb til brug i Planteværnstjek

Generelle brugervejledninger (PLUS, OPTI og ADVICER)

Eksempler

Ikoner

Kom godt i gang med kortet (red. 14.02.2017)

Zoom

Tegnefunktioner

Tekster

Udskriv

Import/eksport af kort

Arealkontrol

Hent markkort fra hektaransøgning (IMK)

Vis højdeprofil

Genvejstaster

Specialvejledninger til rådgivere (Markkort ADVICER)

Min første kunde

Administration af data

Anvendelse af fælles opsætninger

Tag data med på kundebesøg

Slam og VVM

Brug af EXCEL-data

WMS og WFS

Installation af Ortofoto på server

Import af analyser fra Dansk Markdatabase

Opsætning Seges mark online

Konverter en shape file eller Mif/mif til IMK(XML)

Generelle brugervejledninger (AGROSAT)

Datagrænser

Beskrivelser af nye kalk- og kalimodeller

Beskrivelse af modeller(Gamle modeller)

Farveskalaer

Gridberegninger

Udbyttekort

 

Specialvejledninger til AGROSAT

Analyser uden GPS

Fra analysekort til tildelingskort

Specialvejledninger Farm Site Mate

Logning med Farm Site

Specialvejledninger for superbruger

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Indlæsning af ortofoto

Installation af program på ny pc

Gamle vejledninger

Indlæsning af ortofoto

Sikkerhedskopiering

Vejledning til SyreN

Licensbetingelser

Licensbetingelser