februar 24, 2016

Manualer – KORT

AKTUELLE VEJLEDNINGER

Workaround: Fejl ved overførsel af arealer til Seges Mark online

Kom godt i gang med kortet (red. 08.11.2022)

Sådan arbejder du med udbyttedata

Data udveksling med CLAAS Telematic

Nyheder i Næsgaard mark februar 2021

Ortofoto og Windows 7 servicepack 1

Tildelingskort til udsæd

Beregn JB på marker

Nye kalk- og kalimodeller

Beregn afstande til vandmiljø og §3 områder samt vis 2 års forfrugter

Vis-observationer

EUblok-klip

Vis højdeprofil

Hent markkort fra hektaransøgning (IMK)

Upload af markkort til IMK 2.0

Vejledning til opmåling af søer og vandløb til brug i Planteværnstjek

GENERELLE BRUGERVEJLEDNINGER (PLUS, OPTI og ADVICER)

Eksempler

Ikoner

Kom godt i gang med kortet (red. 08.11.2022)

Zoom

Tegnefunktioner

Tekster

Udskriv

Import/eksport af kort

Arealkontrol

Hent markkort fra hektaransøgning (IMK)

Vis højdeprofil

Genvejstaster

SPECIALVEJLEDNINGER TIL RÅDGIVERE (MARKKORT ADVICER)

Anvendelse af fælles opsætninger

Import af analyser fra Dansk Markdatabase

Opsætning Seges mark online

Konverter en shape file eller Mif/mif til IMK(XML)

GENRELLE BRUGERVEJLEDNINGER (AGROSAT)

Eksport til Trimble

Data udveksling med CLAAS Telematic

Upload marker til Atfarm 2021

Tildelingskort til udsæd

Datagrænser

Beskrivelser af nye kalk- og kalimodeller

Beskrivelse af modeller(Gamle modeller)

Farveskalaer

Gridberegninger

SPECIALVEJLEDNINGER TIL AGROSAT

Analyser uden GPS

Fra analysekort til tildelingskort

SPECIALVEJLEDNINGER TIL FARM SITE MATE

Logning med Farm Site

SPECIALVEJLEDNINGER TIL ATFARM

Upload af kortdata fra Næsgaard og brug af Atfarm

SPECIALVEJLEDNINGER FOR SUPERBRUGER

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Installation af program på ny pc

LICENSBETINGELSER

Licensbetingelser