januar 12, 2017

Versioner IPMwise

Version

Basis

Pro

Pro Plus

Integration i Næsgaard MARK Ja Ja Ja
Konsultation incl.
resistens-forebyggelse
Ja Ja Ja
Egne effektkrav Ja Ja Ja
Profil Nej Ja Ja
Blanding Nej Ja Ja
Overblik Nej Ja Ja
Ubegrænset indstillingsmulighed Nej Nej Ja
Egne herbicider/ priser Nej Nej Ja