Kvælstofprognosen 2024

Kvælstofprognosen for 2024 viser et øget kvælstofbehov på lerjorde i hele landet. Prognosen er tilføjet Næsgaard Mark og indgår nu i beregningerne på afgrødernes næringsstofbehov. Du behøver ikke at foretage dig yderligere Prognosen bliver først tilgængelig i GKEA fra den 4. april 2024.

Årets N-min- målinger, der udtages i februar 2024, viser, at kvælstofindholdet på lerjord 5 kg N er lavere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år. På sandjorden er indholdet af kvælstof gennemsnitligt. Der er ikke fundet grundlag for en områdeopdeling af landet.

Korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype (kg N pr. ha)

OmrådeGrovsand (JB 1+3)Finsand
(JB 2+4 og 10+12)
Sandblandet ler
(JB 5-6)
Lerjord
(JB 7-9)
Humusjord
JB 11
Hele landet00550

Kvælstofprognosen er udarbejdet af SEGES Innovation, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Landbrugsstyrelsen og indstilles til Landbrugsstyrelsen af Normudvalget. 

Kilde: se mere på https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/se-kvaelstofprognosen-for-2024