Nem dokumentation med det rette filformat

Du kan nu i Næsgaard MARKKORT hente dine ’As applied’ filer fra gødningsspreder- eller sprøjteterminal og dokumentere, hvad du rent faktisk har tildelt af gødning og planteværn i marken. Med disse filer i kortprogrammet har du bevis for, at du har udført en gradueret tildeling og således udført præcisionsjordbrug. Denne funktion hedder ’Hent maskindata’.

Det vil sige, at når du har udført arbejdet i marken baseret på anbefalinger i f.eks. CropManager modulet, kan du læse ’As applied’ filerne ind i kortprogrammet uanset om filerne er i Shape- eller ISOxml format. I kortprogrammet kan du arbejdere videre med data og resultater.

Skal du bruge disse data som dokumentation til myndighederne, skal du bruge Shape-filer, dvs. eventuelle ISO-xml filer skal omdannes til Shape formatet. Indlæste ’As applied’ filer uanset om de stammer fra ISO-xml filer udlæses til Shape format, så du behøver ikke at bekymre dig om yderligere konvertering.

Nu har du med filerne dokumentation for udført arbejde, herunder præcisionsdyrkning, som du kan sende direkte til f.eks. Landbrugsstyrelsen, som giver rabat på mængden af efterafgrøder, når der udføres præcisionsdyrkning.

’Hent maskindata’ løsningen kan anvendes for alle typer af tildelingsjobs, så længe der benyttes de nævnte filformater. Det betyder, at du kan gøre det for både gødningstildeling, sprøjtning eller udsæd.

Fordele ved den nye ’Hent maskindata’ funktion:

  • Læse ’As applied’ filer fra terminalerne ind i Næsgaard MARKKORT
  • Omdanne filer til Shape-filer
  • Arbejde videre med data i kortprogrammet
  • Dokumentation for udført arbejde
  • Sende Shape-filer direkte til myndighederne
  • Tilbageblik/historik over, hvordan der er kørt i markerne.