Kvælstofprognosen 2024

Kvælstofprognosen for 2024 viser et øget kvælstofbehov på lerjorde i hele landet. Prognosen er tilføjet Næsgaard Mark og indgår nu i beregningerne på afgrødernes næringsstofbehov. Du behøver ikke at foretage dig yderligere Prognosen bliver først tilgængelig i GKEA fra den 4. april 2024. Årets N-min- målinger, der udtages i februar 2024, viser, at kvælstofindholdet på[…]