Nem dokumentation med det rette filformat

Du kan nu i Næsgaard MARKKORT hente dine ’As applied’ filer fra gødningsspreder- eller sprøjteterminal og dokumentere, hvad du rent faktisk har tildelt af gødning og planteværn i marken. Med disse filer i kortprogrammet har du bevis for, at du har udført en gradueret tildeling og således udført præcisionsjordbrug. Denne funktion hedder ’Hent maskindata’. Det[…]

Kvælstofprognosen 2024

Kvælstofprognosen for 2024 viser et øget kvælstofbehov på lerjorde i hele landet. Prognosen er tilføjet Næsgaard Mark og indgår nu i beregningerne på afgrødernes næringsstofbehov. Du behøver ikke at foretage dig yderligere Prognosen bliver først tilgængelig i GKEA fra den 4. april 2024. Årets N-min- målinger, der udtages i februar 2024, viser, at kvælstofindholdet på[…]