Uheldig fejlvisning i CropManager

Ved brug af flydende gødninger ved graduering vises i dag for lav gødnings niveau i Kg N i CropManager. Visning i kg N indregner ikke litervægten.

De beregnede tildelingsfiler til gødningssprederen er imidlertid korrekte og i overensstemmelse med den planlagte tildelingen i marken. SEGES arbejder på sagen.