Opdatering af Næsgaard MARK og MOBILE

Næsgaard programmerne er i dag Den 06-07-2021 blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard MARK – 6.0.0.0 / 58

 • Optimering af Lagerstyring på bedrifter med Partnerskab
 • Håndtering af alternativet Præcisionsjordbrug til Pligtige efterafgrøder i markplan og nøgletalsberegninger
 • Håndtering af kvælstoffikserende efterafgrøder til Pligtige efterafgrøder i markplan og nøgletalsberegninger
 • Ny udskift af nøgletal til Økologiske bedrifter
 • Mulighed for at ”låse” markens Jb-nummer, så den ikke kan overskrives ved overførsel fra Næsgaard Markkort. Anvendes når der er lavet teksturanalyse på marken
 • Mulighed for selv at angive analysedato ved overførsel af analyser fra Næsgaard Markkort
 • Default vises Passive marker ikke i markplanen. Kan vises via tjekboks over markplanstabellen
 • Flere mindre rettelser

Næsgaard MARKKORT – 14.306 / 59

 • Flere rettelser til CLAAS udbyttekort
 • Der kan ikke overføres jb-numre til marker, hvor jb nummer er låst grundet texturanalyse
 • Flere mindre rettelser

Næsgaard MOBILE

 • Observationer vises med antal, når der er mange i samme område
 • Flere rettelser til observationer

NORMER

 • Obligatoriske Målrettede efterafgrøder findes i normerne og et evt. restbehov / kvotereduktion i 2022 beregnes

Obligatorisk Målrettede efterafgrøder efterår 2021

Se mere om opdatering på: Nyheder i Næsgaard Mark juli 2021 Nyt på siden