Fosforloft og fosforarealkravet i Næsgaard MARK

Fra høst 2018 er der indført et loft på hvor meget fosfor, der årligt må udbringes på et harmoniareal, og det omfatter både husdyrgødning, anden organisk gødning og handelsgødning.

For husdyrgødning fra slagtesvin er loftet eksempelvis 39 kg P/ha i 2018, mens der kun må udbringes 30 kg P/ha i handelsgødning.

Forbruget af fosfor i de forskellige gødningstyper omregnes til et samlet fosforarealkrav på bedriften, som ikke må overstige bedriftens harmoniareal.

Nøgletalsopsætning 200 Fosforloft giver overblikket, så du nemt kan følge med i om fosforloftet er overholdt, eller om der er luft i gødningsplanen til modtagelse af fosfor i slam eller merkøb af fosfor i handelsgødning.