Vis kun Produktive afgrøder


Vis kun produktive afgrøder vælges med flueben fra Menuen Status, hvor også efterafgrøder kan fravælges.

Brug Vælg eller Ok for at fravælge den eller de afgrøder, der ikke ønskes vist i Markplanen

Flueben fjernes for de afgrøder der ikke ønskes vist. Vis produktive afgrøder giver mulighed for at udvælge, blandt samtlige afgrøder, de som skal være i fokus. Vælg og tryk Ok.

Bemærk, filtreringer ophæves automatisk når der skiftes år og når man logger af bedriften. Vis produktive afgrøder er kun aktiv i MARK og påvirker ikke i KORT.