Opdatering af Næsgaard programmerne

Nyheder/ændringer med opdateringen af Næsgaard MARK og Næsgaard MARKKORT programmerne onsdag den 16. august 2023 er følgende:

Næsgaard MARK

 • Send arbejdssedler og behandlinger til John Deere Operations Center
 • Gkvit skemaer ved salg af husdyrgødning til landbrug
 • Rettelser til gkea eksporten 2023
 • Problemer med normer uden NPK værdier rettet
 • Tildelingsfiler fra CropManager kan navngives
 • Nyt nøgletal Manglende udyrket areal (GLM8)
 • Nyt nøgletal Omlagt i [år], ha. (GLM 7)
 • Nyt Nøgletal Krav til årlig omlægning, ha. (GLM 7)
 • Nyt nøgletal Manglende omlagt areal (GLM 7)
 • Rettelse til GLM7 beregninger når der var flere bedrifter åbent samtidig
 • Nøgletalsrapport 20560 opdateret
 • Afgrøde std.plan igen synlig i afgrødekartoteket
 • Splitbar kan ikke dække hele skærmen mere
 • Når der kopieres en bedrift får den fokus bagefter
 • Rettelse til dialog vedr. salg afsat til biogasanlæg
 • Diverse mindre rettelser og hastighedsforbedringer

Næsgaard MARKKORT

 • Brugervenlighed: Bedre flow ved import af analyser/jordprøver
 • Brugervenlighed: Modeljob åbner automatisk når de bliver oprettet ud fra analysekort
 • Rettelser til eksport af ISOXML med lange afgrødenavne
 • Marker med 2 indre arealer kan nu overføres til Seges Mark Online
 • Mindre rettelser