Viden om præcisionssprøjtning skal ud til landmanden!

I efteråret 2018 vil Datalogisk være en del af Miljøstyrelsens initiativ omkring udbredelse af og kendskab til teknologien bag præcisionssprøjtning på markerne. I erkendelsen af manglende viden og information blandt relevante aktører i landbrugserhvervet, er skabt et forum for at opnå hurtigere og mere effektiv udvikling af løsninger samt øget ibrugtagning af eksisterende løsninger. En øget præcision giver en reduktion i brugen af sprøjtemidler, hvilket er til gavn for landmand, miljø og samfund.

’Partnerskab om Præcisionssprøjtning (PPS)’ er det forum og netværk, som ved tæt samspil skal skabe synergi mellem alle relevante parter, herunder virksomheder, forskere, undervisere, rådgivere, offentlig institutioner m.fl. For at understøtte arbejdet igangsættes en række projekter i efteråret 2018.

Information og demonstration

I de senere år er det udviklet teknologier, som kan benyttes til at øge præcisionen ved sprøjtning af kulturarealer. Imidlertid er der mange i landbrugserhvervet, som kun har sporadisk kendskab til teknologierne og deres potentialer.

’Den manglende viden og forplantning blandt landmænd og konsulenter kan bl.a. føres tilbage til, at mange virksomheder lancerer deres teknologier og produkter individuelt, hvilket gør det svært for brugerne at danne sig et overblik og forstå brugen i den rette sammenhæng’, fortæller Birger Hartmann fra Datalogisk og fortsætter ’derved mistes også muligheden for at forstå, hvilken positiv effekt, der kan opnås ved en præcis anvendelse af sprøjtemidler – både i forhold til landbrug og miljø men i sidste ende også når det gælder landmandens bundlinje’.

Et af de projekter, som skal afhjælpe denne problemstilling er ’Information og demonstration i brug af præcisionssprøjtning’. Her er det netop målet at give den almindelige planteavler, sprøjtefører og konsulent et indblik i de tilgængelige teknologier, som partnerne i PPS tilbyder, og som øger præcisionen ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Det vil være både i teori og praksis på demonstrationsdage rundt om i landet. For at bringe budskaberne længere og bredere ud inviteres også landbrugspressen til én af disse demonstrationsdage.

Øvrige bidragsyderne i projektet udover Datalogisk (projektleder) er virksomhederne Fieldsense, AgroIntelli, IPMConsult, Danfoil samt organisationen SEGES.

Projekter i regi af PPS

I alt gennemføres 12 projekter, og samlet har de til formål at arbejde med/bidrage til:

  • Test, validering, dokumentation og demonstration af teknologiske løsninger
  • Samarbejde om forskning- og udviklingsaktiviteter, udarbejdelse af materiale til undervisnings, formidlings- og rådgivningsindsatser
  • Forslag til reguleringsmæssige ændringer eller virkemidler, som kan understøtte en teknologisk udvikling, som kan understøtte en teknologisk udvikling samt
  • Bidrage til generel videnopbygning og styrkelse af samarbejdet på området.

Projekterne gennemføres både via egenfinansiering og finansiering fra Miljøstyrelsen. For mere information samt spørgsmål kontakt Birger Hartmann, Datalogisk: tlf. 7020 3311, e-mail birger.hartmann@datalogisk.