Programopdatering 6.000/36

Næsgaard MARK

  • Afgrøder og besætninger er tilrettet regelsæt for 2019
  • Udskrifter for 2019 af Skema A, Skema B1 og forbrug af gødninger
  • Oversigt over ID15 områder tilknyttet marker samt sammentælling og visning af efterafgrødekrav og skærpet fosforkrav. Se vejledning her
  • Enkelte rettelser til nøgletal
  • Enkelte rettelser til udskrifter

Næsgaard MARKKORT

  • Helt ny programversion med flere ændringer:
    – Ny dialog til baggrundskort.
    – Forbedret funktion til navigering på kortet.
    – Nem måde at flytte punkter i et objekt
    – Hastighedsoptimering af analysekort
    – Bedre søgning i bedriftskartotek
    – Flere filteringsmuligheder i Joboversigten
  • Facilitet til at beregne og overføre ID15 områder til markplan