Programopdatering 6.000 / 48

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer:

Næsgaard MARK

  • Nøgletallet Harmoniareal med skærpet fosforkrav er ændret, så det beregnes ud fra Landbrugsstyrelsens oplysninger på bedriftens CVR-nr.
  • Nøgletallet Eftervirkning N, målrettede efterafgrøder er ændret, så der ikke beregnes eftervirkning på alternativer
  • Nøgletallet Fradrag N, sen etablering af efterafgrøder er ændret, så der også indregnes fradrag for sent såede Målrettede efterafgrøder
  • Import af oplysninger fra IMK-fil til markplan er tilpasset nyt format hos Landbrugsstyrelsen.
  • Flere mindre rettelser

Næsgaard MARKKORT

  • Opdatering af Kali-modeller
  • Flere mindre rettelser