Opdatering af Næsgaard 31-01-2023

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 31. januar 2023.

Som noget nyt laver vi en online gennemgang af nyhederne SE NEDERST I TEKSTEN

Nyheder/ændringer med denne opdatering:

Næsgaard MARK

 • Eksport til Fællesskema 2023, GKEA 2023, Internet Markkort 2023 med småbiotoper.
 • Vis/print Skema B1 fra Salg under organisk gødning virker igen.
 • Nyt nøgletal ”fosforloft på bedriften sidste år”
 • DLG følgeseddel import genåbnet
 • Rettelse af beregning af omdriftsareal på økologiske bedrifter under 15 ha (der før var fritaget MFO krav)
 • Rettelse i beregning af Ikke produktive arealer, hvor bræmmer blev medregnet 2 gange
 • Implementering af vækststadie i planteværnstjekket og triazoler på pc
 • Implementering af frist mellem sprøjtninger og maksimale gentagelser af et middel i planteværnstjekket på pc.
 • Bejdsetyper i produktnoter
 • Ny kolonne med Vækststadie fra behandlingsnoter under fanen planteværn.
 • Planteværnstjek under lagerstyring
 • Planteværnstjek i standardplaner
 • Brugerforbedringer:
  • “Nem import” af nye afgrøder og sorter i markplan.
  • Kopiering af markplan til næste høstår inkl. medtag hovedafgrøde ved høstårskifte
  • Visuelle ændringer så afgrøden fremtræder mere synlig end forfrugt.

CropManager

 • Mulighed for at se Biomassekort i Cropmanager.
 • Håndtering af basislag i Cropmanager
 • Manuel redigering af tildelingslag i Cropmanager.
 • Opdatering af forbrug i Markblad, når forbruget fra tildelingslag i Cropmanager er redigeret eller justeret efter basislag.

Næsgaard MOBILE

 • Næsgaard MOBILE kan nu anvendes til at udtage Jordprøver i marken
 • Du kan nu fremsøge og få vist et bestemt middel
 • Login dialog er gjort mere brugervenlig
 • Mindre forbedringer og fejlrettelser

Næsgaard MARKKORT

 • Håndtering af GLM til IMK
  • Der er oprettet Lag til 4 % ikke-produktive arealer (GLM8), Biodiversitet og bæredygtighed, Grundbetaling
 • Højreklik med mus:
  • Kopier/Sæt ind
  • Flyt objekt til lag
  • Flyt objekt
 • Størrelse på tekst fastholdes ved zoom
 • Import af analysedata som polygoner
 • Import af analysedata fra shapefiles
 • Flere mindre rettelser

På onsdag den 1. februar kl. 8:15 gennemgår vi nyhederne i et online møde

Der bliver tale om en hurtig gennemgang af de ændringer og nyheder der er med opdateringen

Forventet tidsforbrug: 30 minutter

Klik her for at deltage

I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE tirsdag d. 31. februar 2023 i tidsrummet 5.30 til 8.00.