Nye midler, afgrøder og husdyrefterafgrødekrav for efterår 2022

Normerne er opdateret med nye midler og afgrøder efter ønske. Blandt andet er svolvsyre tilføjet gødningskartoteket så tilført svovl ved forsuring beregnes.
Ligeledes er det nye husdyrefterafgrødekrav for efteråret 2022 tilføjet normerne. Normerne har været i høring og nu vedtaget. Der er sket store ændringer og de nye ID281 vandoplande følger kun delvis de gamle kystvandsområder og id15 områder, så i enkelte områder skal beregningerne overstyres ud fra tast selv grundet meget lokale stramninger.